Tair arddangosfa wahanol yn Storiel!

Dyddiad: 21/12/2016
storiel33

Tair arddangosfa wahanol yn Storiel!

Os nad ydych chi wedi bod draw i Storiel yn barod, pam ddim mynd draw i gael gweld beth sydd ar gael - mae tair arddangosfa gyffrous ymlaen yno ar hyn o bryd.

 Mae Storiel – amgueddfa ac oriel ym Mangor yn gartref i dair arddangosfa wahanol ar hyn o bryd sef  “Yn Eryri”, “Lle Bydd Goleuni” ac “Glendid a Phurdeb”. Mae mynediad i weld yr arddangosfeydd yn rhad ac am ddim felly i’r rhai sydd heb fod yn eu gweld yn barod, mae tîm Storiel yn awyddus i’ch croesawu yno i fwynhau.

 Mae’r arddangosfa “Yn Eryri” yn cyflwyno nifer o themâu Eryri mewn amrywiaeth o baentiadau, darluniau a ffotograffau gan chwe artist blaenllaw. Mae’r arddangosfa ar agor tan 28 Ionawr 2017.

 Dywedodd Peter Bishop, sy’n arddangos gyda’r grŵp o arlunwyr hyn ar gyfer ‘Yn Eryri’:

“Gobeithiwn y bydd ymwelwyr yn mwynhau'r gwaith amrywiol hwn, o ffotograffau cyffrous Pete Davis ar thema Cader Idris, darluniau a pheintiadau hynod sylwgar a manwl o ardal yr Wyddfa gan Robert Newell a David Woodford, a phaentiadau olew cynnil ac atgofus gan Matthew Wood a Russell Gilder. Mae lleoliad Storiel, mor agos at dirwedd Eryri, yn rhinwedd wirioneddol a hoffwn ddiolch i dîm Storiel am wireddu'r syniad hwn gan roi'r cyfle i ni i gyd i arddangos ein gwaith yn y lleoliad newydd ardderchog hwn.”

 Ar thema goleuni mae’r arddangosfa “Lle Bydd Goleuni” yn amlygu lampau a goleuadau unigryw gan bedwar o ddylunwyr a gwneuthurwyr. Mae’r arddangosfa sydd ar agor tan 14 Ionawr yn cynnwys gweithiau gan Cefyn Burgess, Ann Catrin Evans, Helen Robinson ac Hannah Wardle.

 Meddai’r Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd: “Rydym fel Cyngor yn ofnadwy o falch hefo llwyddiant Storiel hyd yn hyn. Mae cynnyrch ac arddangosfeydd creadigol a chelfyddydol  yno ac mae’n braf gwybod bod mynediad am ddim yn rhoi’r cyfle i bawb ymweld â’r arddangosfeydd yma y mae Storiel yn eu cynnig.”

 Mae Storiel hefyd yn cyflwyno arddangosfa o’r enw “Glendid a Phurdeb”. Bydd yr arddangosfa yma ar gael i’w gweld hyd at Ebrill 2017. Gan ddefnyddio eitemau o gasgliad hanes cymdeithasol Storiel, mae’r arddangosfa hon yn ystyried y materion hanesyddol ynghylch glendid, a chadw’n iach a sut bod cadw’n lan yn her yn hanesyddol heb er enghraifft,  peiriannau i olchi  dillad budr, roedd edrych ar ôl teulu mawr mewn bwthyn bach a thamp yn anodd a llafurus. Mae cyfle yn yr arddangosfa i’r cyhoedd ymateb a nodi eu hatgofion.

 Mae Storiel ar agor Dydd Mawrth- Dydd Sadwrn o 11am-5pm. Mae ar gau ar wyliau banc felly ni fydd ar agor 27 Rhagfyr. Os am fwy o wybodaeth, mae manylion i’w gweld ar dudalen facebook Storiel: <https://www.facebook.com/pages/Amgueddfa-ac-Oriel-Gwynedd-Museum-Art-Gallery-Bangor/122383567792839>

Gallwch e-bostio Storiel ar: storiel@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio: 01248 353 368

Mae gwybodaeth yma hefyd: www.gwynedd.llyw.cymru/Amgueddfeydd a chlicio ar Storiel