Mynd yn ôl mewn amser am noson allan…

Dyddiad: 13/12/2016
Storiel

Mabli Non, Gwenllian Haf a Megan Arthur, aelodau o Banel Ieuenctid Storiel

Mynd yn ôl mewn amser am noson allan…

 Mae criw o bobl ifanc sydd yn gwirfoddoli ac yn cyfrannu at waith Storiel wedi bod yn brysur yn rhoi arddangosfa at ei gilydd yng nghyntedd yr amgueddfa a’r oriel.

 Mae Panel Ieuenctid Storiel – sy’n ymweld a’r amgueddfa sydd wedi ei lleoli ym Mangor yn wythnosol gan gyfrannu at brosiectau amrywiol - wedi wedi dewis thema ‘noson allan yn y 50au a’r 60au’ ar gyfer eu harddangosfa.

 Maent wedi dewis amrywiol eitemau o gasgliad yr amgueddfa yn ogystal â chyfrannu ambell i eitem eu hunain. Ymysg yr eitemau sydd yn cael eu harddangos mae blows o siop D H Evans, persawr Elizabeth Arden, chwaraewr recordiau a chlasur o beiriant gwnïo.

 Wrth egluro pam iddynt ddewis y cyfnod yma ar gyfer eu harddangosfa dywedodd Mabli sy’n aelod o’r panel:

 “Mae’n gyfnod sy’n enwog am y newid ym mhwysigrwydd pobl ifanc o fewn cymdeithas, sy’n cael ei adlewyrchu yn nillad a ffasiwn y cyfnod.   Gobeithio y bydd y casgliad yma’n apelio at bob oedran, yn enwedig pobl ifanc.”

 Bydd y criw yn mynd ati i drefnu digwyddiad i gydfynd â’r arddangosfa yn y flwyddyn newydd.   Dewch draw i weld eu gwaith, mae’r arddangosfa i’w gweld yn y cyntedd nes diwedd Ionawr.

 Mae Storiel ar agor o 11am i 5pm bob dydd o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn.