Cofiwch ddweud eich dweud – ymgynghoriad yn cau yn fuan

Dyddiad: 12/12/2016

Datganiad i'r Wasg ar Ran y Grid Cenedlaethol

Cofiwch ddweud eich dweud – ymgynghoriad yn cau yn fuan

Cyfle i ddweud eich dweud cyn i’r ymgynghoriad gau ar 16 Rhagfyr 2016

Bwriad i gael ail linell uwchben a thwnnel o dan Afon Menai i gysylltu Wylfa Newydd

Cewch weld sut y gallai’r llwybr edrych a dysgu mwy ar-lein

Mae cymunedau’n cael eu hannog i ddweud eu dweud am gynlluniau National Grid i gysylltu atomfa Wylfa Newydd â’r rhwydwaith trydan cenedlaethol. Mae’r cynlluniau’n cynnwys ail linell uwchben sy’n dilyn y cysylltiad presennol yn fras rhwng yr Wylfa a Phentir, a thwnnel o dan Afon Menai.

Dywedodd Gareth Williams, Uwch Reolwr y Prosiect:

“Diolch i bawb sydd wedi ymateb eisoes; rydym wedi cael sylwadau gwerthfawr iawn. Rydym yn sylweddoli bod gan rai pobl bryderon am ein cynlluniau a dyma'ch cyfle i gyflwyno'ch ymateb. Os credwch bod ffyrdd y gallwn newid y cynlluniau i leihau’r effeithiau, dywedwch sut, ac yn bwysig, dywedwch pam.

Mae’ch ymateb chi’n bwysig iawn i ni; mae wedi’n helpu i ddatblygu ein cynlluniau a bydd yn dal i wneud hynny. Mae’n debygol mai hwn fydd ein hymgynghoriad olaf. Mae gennych tan 16 Rhagfyr i anfon eich ymateb atom ac edrychwn ymlaen at dderbyn eich sylwadau.”

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael yn www.cysylltiadgogleddcymru.com yn cynnwys ffilmiau gyrru-trwodd 3D o wahanol heolydd ar hyd y llwybr i ddangos beth y gallech ei weld pan godir y cysylltiad newydd. Yn ogystal, mae golygfannau, ffotograffau, ffilmiau a map rhyngweithiol a fydd yn dangos sut y gallai’r ail gysylltiad edrych.

I gael y newyddion diweddaraf, gall pobl gofrestru ar wefan y prosiect i gael negeseuon ebost; rhoi eu henw i gael negeseuon testun trwy anfon NGCYM i 80800; neu ddilyn @NGNorthWales ar Twitter.