Parc Padarn yn sicrhau'r Faner Werdd

Dyddiad: 26/08/2016
Parc Padarn

Staff Parc Padarn a’u baner werdd!

Parc Padarn yn sicrhau’r Faner Werdd

Mae Parc Gwledig Padarn sydd ym mherchnogaeth a dan reolaeth Cyngor Gwynedd wedi derbyn gwobr y Faner Werdd eto eleni.

Wedi ei leoli mewn 800 acer yn Llanberis, mae Parc Gwledig Padarn yn cynnig croeso a chyfle i drigolion Gwynedd ac ymwelwyr fwynhau golygfeydd trawiadol, o Lyn Padarn i Gastell Dolbadarn a mynyddoedd Eryri.

Mae’r parc yn gartref i lawer o atyniadau, gan gynnwys Ysbyty'r Chwarel - amgueddfa sy'n adlewyrchu bywyd ysbyty yn y 19eg Ganrif , rheilffordd Llyn Padarn, cwrs rhaffau ac ysgolion antur i blant ac oedolion , canolfan chwaraeon dŵr Padarn gyda’r Amgueddfa Lechi Cenedlaethol hefyd wedi ei leoli gerllaw.

Gwobr sy’n rhoi cydnabyddiaeth a gwobrau i barciau a mannau gwyrdd gorau’r wlad yw gwobr Y Faner Werdd, yn ogystal â hybu gwella ansawdd mannau gwyrdd. Mae Baner Werdd i Barc Padarn yn profi ei fod o safon genedlaethol ar gyfer Parciau Gwledig a Mannau Gwyrdd.

Dywedodd y Cynghorydd, Mandy Williams-Davies sydd â chyfrifoldeb am barciau gwledig Cyngor Gwynedd:

“Rydym yn hynod falch fod y parc wedi ennill cydnabyddiaeth y faner werdd. Mae’r wobr genedlaethol hon yn dangos sut y gall Gwynedd ymfalchïo ym Mharc Padarn ac y gall pawb fwynhau’r profiad unigryw sydd ar gael yno.

“Mae’r ffaith fod y parc wedi derbyn y wobr unwaith eto yn cadarnhau fod Parc Padarn yn cynnig croeso cynnes ac yn barc sydd yn cael ei reoli’n llwyddiannus er budd y gymuned leol.

“Mae sicrhau’r statws hwn yn gydnabyddiaeth o ymroddiad a gwaith caled staff y parc. Mae’n arwydd amlwg fod y Parc yn cynnig profiad anhygoel.”

I sicrhau statws Gwobr Baner Werdd, mae'n rhaid i ymgeiswyr sicrhau sgoriau uchel mewn amrediad o amrywiol feysydd. Mae’r safleoedd yn cael eu beirniadu yn flynyddol gan rwydwaith o dros 600 o unigolion proffesiynol, gyda’r safleoedd buddugol yn cael eu gwobrwyo gyda Baner Werdd fel ffordd o roi cydnabyddiaeth i’w statws.

Wrth ennill gwobr Baner Werdd, mae’n hyrwyddo fod y parc yn lle croesawgar, glân a godidog i ymweld.

Mae Parc Gwledig Padarn yn agored yn ddyddiol drwy gydol y flwyddyn. Am fwy o wybodaeth am Barc Gwledig Padarn neu barciau eraill dan reolaeth Cyngor Gwynedd, ewch i’r wefan: www.gwynedd.llyw.cymru a chlicio ar ‘Hamdden, Parciau a Digwyddiadau’ ar y
dudalen gartref.