Cyhoeddi Gŵyl Gwenllian '21

Dyddiad: 08/06/2021

Am yr ail flwyddyn yn olynol cynhelir Gŵyl Gwenllian ym Methesda a’r cyffiniau gyda digwyddiadau amrywiol rhwng dydd Iau 10fed a dydd Sul 13eg o Fehefin 2021.

Yn sgil y llacio ar reolau cymdeithasol, bydd sawl gweithgaredd wyneb yn wyneb.

Yn eu plith bydd gweithdy celf a llenyddiaeth i blant, cyflwyniad i hanes y dywysoges Gwenllian gan y Prifardd a’r hanesydd lleol, Ieuan Wyn, a thaith o gwmpas olion Garth Celyn – man geni Gwenllian – yng nghwmni’r archeolegwr Rhys Mwyn. Hefyd, efallai am y tro cyntaf eleni yng Ngwynedd, cynhelir gig byw yn Neuadd Ogwen gyda Gwilym Bowen Rhys ac un o hogia’ ‘Pesda, Neil ‘Maffia’ gyda tocynnau ar werth trwy Neuadd Ogwen. Ond bydd angen bod yn sydyn gan mai nifer bychan o docynnau sydd ar gael!


Ceir manylion llawn ar dudalen Facebook Gŵyl Gwenllian sef https://www.facebook.com/groups/238376741380358

Tocynnau Gig Gwenllian: https://neuaddogwen.com/events/gwyl-gwenllian-gwilym-bowen-rhys-neil- maffia/