Astudiaeth gwres carbon isel a fforddiadwy yn Nhanygrisiau

Dyddiad: 10/06/2021
Tanygrisiau

Mae Cyngor Gwynedd ynghyd â’i bartneriaid Grŵp Cynefin, Adra, Y Dref Werdd, Cwmni Bro Ffestiniog, Ynni Cymunedol Twrog a Sustainable Energy Limited wedi comisiynu astudiaeth i adnabod cyfleoedd ar gyfer gwres fforddiadwy, effeithiol a charbon isel yn Nhanygrisiau.

Pwrpas yr astudiaeth yw darganfod yr opsiwn gorau ar gyfer gwres carbon isel a fforddiadwy yn Nhanygrisiau. Er mwyn gwneud hyn, mae angen i Sustainable Energy asesu eich defnydd  presennol o ynni.

Bydd taleb £10 i Siop Werdd Blaenau Ffestiniog i bob tŷ yn Nhanygrisiau fydd yn cwblhau’r  holiadur.

Bydd swyddogion yn ymweld â Thanygrisiau 17 Mehefin 2021 am wythnos.

Bydd copi caled o’r holiadur ar gael yn Dref Werdd 5 Stryd Fawr Blaenau Ffestiniog LL41 3AE.