Ail rifyn o gylchgrawn O Dan y Don bellach ar gael

Dyddiad: 30/06/2021

Mae arfordir Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Pen Llŷn ar Sarnau yn gartref i fywyd gwyllt syfrdanol, ac yn cael ei adnabod yn rhyngwladol am y rhywogaethau a chynefinoedd anhygoel sydd yn ymgartrefu yn y môr ac ar hyd glannau’r ardal.

Yn wir, anodd yw dychmygu rhai o’r creaduriaid hardd a dieithr sydd yn byw yn nyfroedd Pen Llŷn ar Sarnau. Ac felly mae’r Ardal Cadwraeth Arbennig wedi cyhoeddi rhifyn newydd o gylchgrawn O Dan y Don er mwyn codi ymwybyddiaeth ac ennyn diddordeb am rhai o ryfeddodau naturiol y safle.

Yn ôl Alison Hargrave, Swyddog ACA, Cyngor Gwynedd, “Mae’r môr yn llawn dirgelwch gydag anifeiliaid a phlanhigion lliwgar a chyffrous yn bodoli, yn aml ddiymwybod i ni fel pobl. Os ydym yn lwcus iawn, weithiau gallwn weld rhai o’r rhyfeddodau gwyllt yr ardal megis dolffiniaid, llamhidyddion, neu’r morloi llwyd eiconig wrth i ni gwyrdro’r arfordir. Serch hynny, prin iawn ydym yn cael cyfle i weld a gwerthfawrogi’n llawn y byd tanddwr hudolus sydd yn bodoli yn lleol i ni.”

“Gyda’r Ardal Cadwraeth Arbennig yn ymestyn o Ben Llŷn i lawr at oddeutu milltir i’r gogledd o Aberystwyth, mae hi’n ardal hynod amrywiol sydd yn cynnwys traethau godidog, aberoedd mawr, riffiau  unigryw, ac ogofau creigiog, sydd oll yn cynnig cartref perffaith i ystod eang o rywogaethau pwysig.”

“A phwrpas cylchgrawn O Dan y Don yw dod a bywyd gwyllt anhygoel a chyfoethog yr ardal yn weledol i bawb mewn cylchgrawn difyr, lliwgar a llawn lluniau sydd yn gwbl ddwyieithog.”

Gellir hefyd gael blas ar ychydig o’r gwaith pwysig mae’r ACA yn ei wneud wrth warchod amgylchedd arbennig yr ardal, gan roi cyngor i bobl ar sut i gymryd rhan yn y gwaith mae’r ACA yn ei wneud, a rhoi syniadau ar sut i fwynhau'r ardal yn mewn modd cyfrifol a chynaliadwy.

Mae  rhifyn diweddaraf O Dan y Don ar gael i’w ddarllen yn rhad ac am ddim drwy gopi digidol, neu mewn print mewn amryw o lefydd o amgylch Pen Llŷn a'r Sarnau.

 

Am gopi digidol o’r cylchgrawn O Dan y Don, cliciwch ar y linciau isod

Linc Cymraeg: O Dan y Don

Linc Saesneg: O Dan y Don