Ymdrech gymunedol i gynnal y banciau bwyd a thrigolion bregus yng Ngwynedd

Dyddiad: 09/06/2020
SiopyGarreg1

Mae pawb yn ymwybodol fod llawer o ymdrech i’w gael yn gymunedol gan bobl i geisio cyfrannu tuag at fanciau bwyd Gwynedd a chefnogi trigolion bregus eu cymunedau, yn enwedig ers argyfwng Covid-19. Fe welir yr ymdrech yma’n amlwg yn Siop y Garreg, Llanfrothen.

 

Mae’r tri brawd, Jack Cunliffe, Finn Smith a Steff Smith sy’n rhedeg y siop, wedi dechrau ymgyrch i gefnogi banciau bwyd Gwynedd. Mae modd i’r bobl leol gyfrannu arian yn y Siop i brynu nwyddau i’r banciau bwyd. Bob wythnos, mae’r gymuned wedi bod yn casglu arian sylweddol.

 

Mae Adra, darparwr tai cymdeithasol yng Ngwynedd hefyd yn helpu, wrth gasglu nwyddau a chludo'r eitemau yn barod i Gyngor Gwynedd eu didoli a'u dosbarthu i'r banciau bwyd ledled y sir, ar ol i'r archeb wythnosol gyrraedd.

 

Nid yn unig hynny, mae’r brodyr hefyd yn anfon archebion bwyd a nwyddau hanfodol i drigolion fwyaf bregus yr ardal, gyda chefnogaeth tîm gwych o wirfoddolwyr lleol. Mae’r gwasanaeth yma ar gael chwe diwrnod yr wythnos heb gost ychwanegol ar y neges.

 

Wrth ymweld â Siop y Garreg, mae’n bosibl i bob unigolyn dderbyn masg pwrpasol sydd wedi eu gwneud gan grŵp o wirfoddolwyr lleol. Mae hyn yn caniatáu i bobl ddod draw i wneud eu neges mor ddiogel â phosibl, a'u bod nhw’n cael mynd â’r masgiau adref efo nhw i’w defnyddio eto.

 

Ar ben hyn i gyd, maen nhw hefyd yn pobi pitsas surdoes Eidalaidd i bobl eu bwyta gartref. Mae galw mawr am y bwyd cyfleus hwn, sydd hefyd yn cael ei ddosbarthu ar draws y gymuned leol

 

Dywedodd Jack Cunliffe: “Rydyn ni yng nghanol argyfwng ac mae cwrdd ag anghenion sylfaenol yn hanfodol bwysig, a dyna pam rydyn ni'n danfon i'r rhai mwyaf bregus ac yn cefnogi ein banciau bwyd lleol. Fodd bynnag, mae hi hefyd yn bwysig fod pobl yn gallu cael rhywbeth arbennig bob hyn a hyn - felly fe wnaethon ni benderfynu lansio tecawê pizza surdoes fel y gall pobl gael profiad bwyty fforddiadwy yn eu cartrefi eu hunain.”

 

Mae’r holl gynnyrch werthant yn rai o safon, ffres a fforddiadwy gan gefnogi ffermwyr a busnesau cynnyrch lleol cymaint â phosibl.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet dros Economi i Gyngor Gwynedd: “Dyma dim ond un enghraifft o nifer o ffyrdd mae trigolion Gwynedd wedi dod at ei gilydd i gefnogi ei gilydd a’r bregus. Mae hi’n hynod o gadarnhaol i weld pa mor gefnogol ydi pawb o’i gilydd â pharodrwydd busnesau bach fel hyn i geisio cynnal eu cymuned lleol.

 

“Hoffwn ddiolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yn cyfrannu tuag at y banciau bwyd lleol. Mewn cyfnod mor fregus â hyn, mae’r rhoddion lleiaf un yn cael eu gwerthfawrogi’n arw yn y banciau hyn.

 

“Diolch yn fawr i Siop Y Garreg a’r trigolion lleol am eu ffyrdd estynedig o geisio cynnal cymuned Llanfrothen a thu hwnt, ac i’r holl fusnesau a thrigolion eraill sy’n gwneud eu rhan i gefnogi’r gymuned. Rydych yn ysbrydoliaeth ac yn enghraifft wych o sut mae argyfwng fel hyn yn medru tynnu’r gorau allan o gymunedau.”

 

Dyma beth sydd gan Eleri Owen, sy’n rheoli’r siop i’w ddweud: “Mae hi’n fraint gynnon ni i fedru cyfrannu fel hyn tuag at achosion mor bwysig â hyn yn wythnosol. Mae gweld y gefnogaeth rydym wedi ei dderbyn gan y gymuned leol yn galonogol ofnadwy a hoffwn ddiolch iddyn nhw gyd.”

 

Os am gyfrannu tuag at eich banc bwyd lleol, neu i gael mwy o wybodaeth am eu defnyddio nhw, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/HelpCymunedol

 

LLUN: Eleri Owen, sy’n rheoli Siop y Y Garreg gyda’i merch Naomi Scott