Pasg Hapus Hwyr i drigolion Gwynedd

Dyddiad: 17/06/2020
Wyau Pasg

Mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn 3,000 o Wyau Pasg gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol oedd i fod i gael eu defnyddio yn ystod helfa Wyau Pasg ym mis Ebrill, ond yn amlwg yn sgil pandemig Covid-19 ni fu hyn yn bosib.

 

Yn hytrach na’u gwastraffu, mae staff Canolfan Cenedlaethol Awyr Agored Chwaraeon Cymru, Plas Menai, Caernarfon wedi gwirfoddoli i gasglu a dosbarthu’r wyau, ac mae penderfyniad wedi’i  wneud i’w dosbarthu rhwng cartrefi gofal, banciau bwyd yn ogystal a bod yn rhan o becyn bwyd wythnosol sy’n cael ei dderbyn gan unigolion cymwys.

 

Meddai Steven Morgan, Pennaeth Gweithrediadau Canolfan Genedlaethol Awyr Agored Chwaraeon Cymru, Plas Menai: “Ar adeg o’r flwyddyn lle mae’r ganolfan i fod yn llawn o blant a phobl ifanc yn mwynhau anturiaethau, ‘da ni’n fach o fod yn defnyddio ein hadnoddau i helpu a chefnogi y gymuned leol yn ystod y cyfnod anodd yma.”

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: “Diolch yn fawr iawn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol am eu rhodd hael, ac i staff Plas Menai am drefnu i gasglu a dosbarthu’r wyau.

 

“Hoffwn gymryd y cyfle hefyd i ddiolch i bawb sy’n parhau i roi’n hael ar gyfer y banciau bwyd lleol. Mae hyd yn oed y rhoddion lleiaf yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr.

 

“Mae’n dda gwybod na fydd yr wyau Pasg yma yn cael eu gwastraffu, ac y bydd unigolion bregus yng Ngwynedd yn falch o dderbyn y danteithion yma.

 

“Mae hi wedi bod yn gyfnod anodd i bawb ohonom, a dwi’n siŵr y bydd hyn yn codi calonnau pobl.”

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant Cyngor Gwynedd: “Hoffwn ategu’r diolch i’r Ymddiriedolaeth a Phlas Menai am y rhodd a’r gwaith o’u dosbarthu.

 

“Mae’n parhau i fod yn gyfnod anodd i drigolion cartrefi gofal Gwynedd, a dwi’n siŵr y gwnaiff derbyn yr anrhegion yma roi gwên ar sawl wyneb.”

 

Dylai perchnogion busnes sy’n meddwl y gallent gyfrannu at y banciau bwyd gysylltu â’r Cyngor drwy anfon e-bost at CymorthCymunedol@gwynedd.llyw.cymru  neu drwy ffonio 07989 351502 neu 01766 771000 a gofyn am Marian Wyn Jones.  

 

Gall unrhyw aelod o’r cyhoedd gefnogi eu banc bwyd lleol, ac mae basgedi i gasglu bwyd ym mhob un o’r prif archfarchnadoedd yn lleol. Mae manylion holl fanciau bwyd Gwynedd ar gael ar wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru/HelpCymunedol

 

 

LLUN:  Bethan Richardson o Gyngor Gwynedd gyda Dion Roberts a Gemma Brook o Plas Menai gyda rhai o'r wyau.