Gwynedd yn dathlu Wythnos Gofalwyr

Dyddiad: 04/06/2020
Cynghorydd Dafydd Meurig

Fe fydd Wythnos Gofalwyr yn cael ei chynnal o 8-14 Mehefin, a bydd Cyngor Gwynedd unwaith eto’n dathlu’r achlysur.

 

Fel rheol, byddai digwyddiadau’n cael eu cynnal ar draws y sir i nodi’r wythnos, ond yn amlwg yn sgil pandemig Covid-19 ni fydd hyn yn bosib eleni. Yn hytrach, bydd cyfres o fideos yn cael eu postio ar wefannau cymdeithasol er mwyn dathlu a chydnabod cyfraniad gwerthfawr y gofalwyr.

 

Mae’r digwyddiad blynyddol yn tynnu sylw at ofalwyr a cheisio hyrwyddo’r hyn maent yn ei wneud. Dyma’r bobol sydd yn edrych ar ôl aelod o’r teulu neu ffrindiau (yr hyn a elwir yn ofalwyr di-dâl) ac yn aml iawn maent yn ofalwyr cudd.

 

Meddai’r Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Oedolion, Iechyd a Llesiant: “Bydd hi’n wythnos gofalwyr dra gwahanol eleni yn sgil pandemig Covid-19, ond mae’r gwerthfawrogiad yn fwy nac erioed. Mae llawer o ofalwyr yn gorfod gwneud mwy.

 

“Hoffwn gymryd y cyfle i gydnabod yr heriau mae  pobol sydd yn edrych ar ôl rhywun yn ei brofi  a dweud gymaint yr ydym yn  eu parchu am beth maent yn ei wneud.

 

“Amcangyfrifir bod oddeutu 12,500 o ofalwyr di dâl yng Ngwynedd, ac mae gennyf barch mawr tuag at bob un ohonynt

 

“Dyma pam ein bod yn mynd i dynnu sylw at Wythnos Gofalwyr, a byddwn yn rhoi sawl eitem ar ein cyfryngau cymdeithasol drwy’r wythnos.”

 

Mae oddeutu 6.5 miliwn o bobl ar draws Prydain yn gofalu am aelod o’r teulu neu gyfaill sy’n anabl, gwael neu sy’n hŷn, am ddim tal. Oni bai am eu gwaith, byddai’r straen o ofalu am bobl fyddai ddim yn gallu edrych ar ôl eu hunain fel arall, yn anferth.

 

Mae bod yn ofalydd, a helpu i wneud siŵr fod pobl yn gallu parhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain a’u cynefin, yn rhywbeth sy’n rhoi boddhad mawr. Ond gall hefyd fod yn waith caled ac emosiynol iawn. 

 

 

Am fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael i ofalwyr di dâl yng Ngwynedd, ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/llawlyfrgofalwyr

 

 

LLUN: Clip o fideo Y Cyngorydd Dafydd Meurig yn agor Wythnos Gofalwyr