Cystadleuaeth i ddangos gwerthfawrogiad tuag at Heddlu Gogledd Cymru

Dyddiad: 11/06/2020
Hunaniaith

Yng nghanol yr argyfwng Covid-19, mae ein diolch ni’n fawr i holl weithwyr rheng-flaen ein cymunedau.

I ddangos eu gwerthfawrogiad, mae Hunaniaith a Menter Iaith Bangor wedi dod at ei gilydd i greu cystadleuaeth creu poster i ddweud diolch i Heddlu Gogledd Cymru, sydd wedi bod yn hanfodol yn yr ymgais o gadw cymunedau’r gogledd yn ddiogel.

Maent wedi rhannu’r gystadleuaeth i ardaloedd - Bethesda, Y Felinheli a Bangor a chael buddugwr i bob un o’r ardaloedd hynny. Ond, tydyn nhw ddim yn cyfyngu’r ymgyrch i Fangor yn unig gan eu bod hefyd yn cynnig i drigolion Gwynedd cyfan greu eu posteri eu hunain.

Sut i gymryd rhan? Mae gofyn i deuluoedd lunio poster gwreiddiol eu hunain a’i roi i fyny mewn ffenestr amlwg yn eu cartref. Yna tynnu llun ohono a’i anfon at dudalen Facebook Menter Iaith Bangor gan nodi ym mha ardal mae’r poster.

Eglura Cadeirydd Menter Iaith Bangor John Wynn Jones: “Mae’n fraint i ni fod yn llywio cystadleuaeth ag ymgyrch fel hyn sy’n rhoi cyfle i Gwynedd gyfan ddangos eu gwerthfawrogiad tuag at Heddlu Gogledd Cymru. Mae ein diolch ni’n fawr am eu hymdrechion i’n cadw ni’n saff. Dyma gyfle i ddiddanu’r teulu cyfan a chyfrannu tuag at y diolchgarwch cymunedol geir ar hyn o bryd.”

Meddai Simon Williams, Prif Uwch Arolygydd Dros Dro Heddlu Gogledd Cymru: “Hoffwn ddweud diolch yn fawr iawn i Fenter Iaith Bangor am ystyried ein swyddogion a’u gwaith yn y cyfnod anodd hwn. Dwi’n siŵr y byddant yn cael eu calonogi gan yr ymgyrch hon a’ch bod yn estyn allan at y cyhoedd.”

Mae gynnoch chi tan 30 Mehefin i yrru’r posteri draw. Fe fydd y Cynghorydd Gareth Wyn Griffith yn beirniadu adran Felinheli, y Cynghorydd Rheinallt Puw yn beirniadu adran Bethesda a Maer Bangor John Wynn Williams yn beirniadu adran Bangor. Fe fyddent oll yn cyhoeddi’r buddugwyr i gyd ar dudalen Facebook Menter Iaith Bangor a Hunaniaith.

Pob lwc!

LLUNIAU: Rhai o’r posteri sydd wedi eu cyflwyno hyd yma