Cludo adeiladau newydd i Ysgol Llanllechid - Mynediad drwy Stad Maes Bleddyn

Dyddiad: 04/06/2020

Er mwyn gwella cyfleusterau i blant ifanc yr ardal, mae cyfleuster gofal plant newydd yn cael ei adeiladu i gymryd lle'r hen adeiladau sydd wedi'u lleoli ar dir Ysgol Llanllechid. Bydd adeilad symudol yn cael ei gludo gan ddefnyddio lorïau cymalog a'i godi i'w le gan graen mawr dros gyfnod o ddau ddiwrnod.

 

Gan fod y ffordd drwy'r ystâd yn gymharol gul ar gyfer cerbydau mawr, a allem ofyn yn garedig nad ydych yn parcio ar ochr y ffordd ac eich bod yn symud eich cerbydau dros dro i faes parcio Ysgol Llanllechid fel y nodir ar y cynllun atodedig.

 

Rydym yn disgwyl i'r cerbydau  gyrraedd ar yr amser a dyddiau canlynol -

 

Dydd Iau:            18fef o Fehefin    10:00pm – 17:00

Dydd Gwener:   19 fed o Fehefin  09:00am – 17:00

 

Rydyn ni'n rhagweld y bydd y gwaith wedi'i orffen erbyn 17:00 bob diwrnod fel y gallwch chi symud eich cerbydau yn ôl i'ch ardaloedd parcio arferol.

 

Gofynnwn yn garedig i chi gadw'n glir o ardal waith y craen a bod yn wyliadwrus. Diolch yn fawr iawn.