Cerdd yn y cyfnod clo – llwyddiant gwersi ar-lein

Dyddiad: 22/06/2020
Gwersi cerdd

Mae 800 o ddisgyblion ar draws Môn a Gwynedd wedi bod yn derbyn eu gwersi cerdd ar-lein yn ystod cyfnod y cyfyngiadau gyda’r gwasanaeth cerdd ysgolion lleol.

Mae’r cyfnod clo wedi dod â nifer o heriau – ac wedi gorfodi pawb i feddwl yn fwy creadigol am sut i barhau i weithio, dysgu a rhyngweithio gyda’i gilydd. Dyma yn union mae Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn wedi ei wneud gan symud y gwersi wyneb yn wyneb arferol ar-lein.

Mae Tudur Eames, Rheolwr y gwasanaeth yn egluro: “Pan gyhoeddwyd bod ysgolion yn cau roedd hi’n ymddangos am sbel y byddai’n rhaid i’n gwersi ni ddod i ben hefyd. Ond, gyda help awdurdodau lleol yng Ngwynedd a Môn rydym wedi llwyddo i ail gychwyn arni yn gyflym gan ddarparu ein gwersi offerynnol a llais dros Zoom a phlatfformau tebyg eraill.

“Mae’r adborth wedi bod yn hynod o gadarnhaol - gyda llawer o rieni yn dweud wrthym fod gwersi wedi galluogi i’w plant allu parhau i ymarfer eu sgiliau cerddorol. Ond yn fwy na hynny bod y sesiynau wedi rhoi sefydlogrwydd i’w plant mewn cyfnod ansicr - a gwersi yn rhoi rhywfaint o strwythur i’r wythnos.”

Dywedodd un rhiant: “Mae’r gwersi wedi bod yn wych. Yn ogystal â galluogi fy merch i barhau efo’i gwersi telyn, maen nhw wedi rhoi ffocws iddi yn ystod y cyfnod anodd yma. Mae wedi bod yn dda iddi gael cyswllt gyda’i thiwtor bob wythnos a rhyw fath o normalrwydd pan mae bob dim arall wedi dod i stop.”

Ychwanegodd Tudur: “Mae ein tiwtoriaid hefyd wedi wynebu amser anodd  - mae parhau gyda’u gwaith fel hyn wedi rhoi rhywfaint o sicrwydd iddyn nhw. Hyd yn oed os yw ysgolion yn ôl ym mis Medi, mae’n rhaid i ni wynebu’r ffaith bod posibilrwydd na fydd dysgu cerdd wyneb yn wyneb yn cael ei ganiatáu am sbel – felly rhaid i ni fod yn hyblyg a bod yn barod i addasu. Mae darparu gwersi ar-lein yn ystod y cyfnod clo wedi bod yn gam cyntaf.”

Ers 1996 mae Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn wedi bod yn darparu gwersi cerddoriaeth mewn ysgolion ar draws y ddwy sir. Mae gan y gwasanaeth dros 50 o diwtoriaid ar gyfer pob offeryn yn ogystal, maen nhw’n darparu gwersi canu hefyd. Mae’r gwasanaeth yn dysgu mewn 150 o ysgolion – gyda nifer fawr bellach wedi ymuno yn y gwersi newydd ar-lein.

Gall unrhyw un sydd eisiau trefnu gwersi cerdd ar-lein gysylltu gyda’r gwasanaeth drwy e-bostio Tudur@cerdd.com neu ffonio 01286 685289.

 

 

LLUN: Iago, Ysgol Bro Lleu; Gwydion, Ysgol Nebo; Owen, Ysgol Godre’r Berwyn