Campwaith Mared yn dod i'r brig yng nghystadleuaeth lego Gwynedd

Dyddiad: 16/06/2020
LlyfrrMawrYPlant

Dros fisoedd y cyfnod cloi, mae llawer o gystadlaethau a chyfleoedd wedi cael eu cynnig i blant a theuluoedd i gadw’n ddiwyd, yn eu plith roedd y gystadleuaeth creu golygfa lego gan Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd.

 

Cyn dyfnodiad y Coronafeirws, roedd Llyfrgelloedd Gwynedd yn cynnig clybiau lego i blant ar draws y sir. Mae’r gwasanaeth llyfrgelloedd yng Ngwynedd yn gobeithio y bydd modd o gael ffordd amgen i weithredu’r clybiau hyn yn y dyfodol.

 

Er y cloi, roedd Cyngor Gwynedd yn gweld cyfle i aelodau’r clybiau a thu hwnt barhau gyda’r diddordeb yma o adref gan greu eu campwaith eu hunain.

 

Gwobr y gystadleuaeth yma oedd set o Lego Boost, sef y math o lego sy’n cael ei ddefnyddio yn y clybiau yn benodol i fedru adeiladu a hefyd yn gyfle i godio efo’r lego.

 

Fe wnaeth 37 o geisiadau gael eu cyflwyno, i gyd yn adlewyrchu cymeriad neu olygfa allan o ffilm, llyfr neu sioe deledu.

 

Yn fuddugol oedd Mared o Rostryfan a wnaeth ail-greu clawr Llyfr Mawr y Plant mewn ffurf lego. Llongyfarchiadau mawr i ti Mared - roedd pawb wedi gwirioni gyda’r campwaith yma!

 

Beirniaid y gystadleuaeth oedd Jamie Richardson a Derfel Owen, gyrwyr Lori Ni sef lori sy’n cynnig gwasanaeth llyfrgelloedd i ysgolion. Diolch yn fawr i’r ddau am roi amser i feirniadu’r holl gampweithiau.

 

Fe wnaeth mab un o awduron Llyfr Mawr y Plant, Dr John Llywelyn Williams sef mab J.O Williams, gynnal darlith ar JO, JJ, J. Glyn, Jennie a Bob - cyfeillach ddiwylliannol ym Methesda 1924-40. Mae’r ddarlith yma yn y broses o gael ei ddatblygu i fod yn e-lyfr a’i roi ar Borrowbox Llyfrgelloedd Gwynedd. Yn dilyn gweld llun o’r campwaith ar Facebook, mae Dr Williams wedi gofyn i gael rhoi llun o gampwaith Mared ar y clawr e-lyfr arfaethedig.

 

“Hoffwn ddiolch yn fawr i’r holl ymgeiswyr a’u hymdrechion nhw gyd. Roedd hi’n fraint i weld yr holl geisiadau i gyd. Llongyfarchiadau mawr i ti Mared, ac rydym yn falch iawn i ti gan fod Dr John Llywelyn Williams wedi dewis dy greadigaeth di fel clawr i’w lyfr,” meddai Nia Gruffydd Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd.

 

Llongyfarchiadau i ti eto Mared, gobeithio y gwnei di fwynhau’r set lego!

 

LLUN: Campwaith Mared yn ail-greu clawr Llyfr Mawr y Plant