Atgoffa'r cyhoedd i gadw allan o ardal Bont Ynys Picnic yn Aberdyfi

Dyddiad: 16/06/2020
Aberdyfi

Mae Cyngor Gwynedd yn atgoffa aelodau o’r cyhoedd i beidio â rhoi eu hunain ac eraill mewn perygl diangen wrth dorri i mewn i ardal Bont Ynys Picnic yn Aberdyfi.

Meddai Barry Davies, Swyddog Morwrol Cyngor Gwynedd: “Mae Pont Ynys y Picnic, sydd yn mynd dros y rheilffordd yn Aberdyfi ar gau ar hyn o bryd gan ei fod yn safle beryglus.

“Ond mae rhai unigolion wedi bod yn difrodi’r ffensys diogelwch er mwyn cael mynediad i’r bont. Mae hyn yn weithred hollol anghyfrifol sydd yn rhoi’r unigolion hynny ac eraill mewn perygl difrifol.

“Mae ein neges i’r cyhoedd yn syml – cadwch allan o Bont Ynys Picnic a pheidiwch ag amharu ar y ffensys diogelwch.”

 

Lluniau: 1 – Ffens diogelwch wedi’i ddifrodi.

                2 – 3 - Ffensys diogelwch newydd.