Ymarfer Cymraeg ar Fynyddoedd Eryri

Dyddiad: 13/06/2019

20190415_130209

20190418_124251

Anelu 80x70mm 300ppi Gwyn

Hunaniaith_2019 logo_llai2

 

Eleni, am y tro cyntaf mi fydd yna fusnes mynydda Cymraeg yn ymestyn ei ddarpariaeth i gynnig cyfleodd i ddysgwyr Cymraeg ddatblygu eu hyder sgwrsio wrth droedio mynyddoedd Eryri.

Gweledigaeth Stephen Jones o Ddyffryn Ogwen, sylfaenydd a phrif arweinydd busnes anturio Anelu - Aim Higher ydi arwain teithiau mynydda sy’n rhoi cyfle i oedolion sy’n dysgu Cymraeg i gynyddu eu hyder yn y Gymraeg. 

Meddai Stephen: “Mae mynydda a sgwrsio wrth grwydro Eryri yn ffordd wych o gymhathu i’r gymdeithas Gymraeg a dod i adnabod tirlun a chynefin Eryri drwy lygaid Cymry lleol.

“Dwi’n arwain cymaint o bobl i fynydda yn Eryri, llawer ohonyn nhw yn byw yn lleol ond yn ddi-Gymraeg. Mae yna ddiddordeb ac ewyllys da at y Gymraeg gan lawer iawn ohonyn nhw, mae ‘na ffordd o fanteisio ar hyn i hybu’r Gymraeg a’i lle yn y sector awyr agored.”

Partneiraid Anelu-Aim Higher yn y fenter  ydi Hunaniaith: Menter Iaith Gwynedd. 

Meddai Ifan Llewelyn Jones, Swyddog Datblygu Iaith gyda Hunaniaith: “Un o amcanion Hunaniaith ydi cynnwys dysgwyr mewn gweithgareddau yn eu cymuned sydd am roi cyfle iddyn nhw ddod i arfer siarad Cymraeg mewn awyrgylch gefnogol. Mae syniad Stephen yn gyfle gwych i ni gyflawni hynny.”

Esboniodd Ifan fod lle i siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf ymuno a’r teithiau mynydda hefyd. Meddai: “Wrth gwrs, er mwyn rhoi’r  cyfleoedd  i ddysgwyr yn llawn mae angen Cymry Cymraeg arnom hefyd,   Felly os oes yna siaradwyr Cymraeg ac awydd ymuno a’r teithiau cerdded mi fyddai yna groeso mawr iddynt.”

Mi fydd dwy daith gytnaf Anelu-Aim Higher i ddysgwyr yn cael eu cynnal ar 8 a 10 Gorffennaf, 2019.  Aiff y gyntaf o Danygrisiau, drwy Gwm Orthin i Groesor a’r ail o Fethesda, heibio Mynydd Llandygai a Dinorwig i Lanberis.

Am fwy o fanylion cysylltwch ag Ifan Llewelyn Jones, Swyddog Datblygu Iaith gyda Hunaniaith ar ebost: hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01286 679452. 

LLUNIAU:  Bydd  busnes anturio Anelu - Aim Higher  yn ymestyn ei ddarpariaeth i gynnig cyfleodd i ddysgwyr Cymraeg