Coffáu Cytundeb Versailles yn Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy

Dyddiad: 13/06/2019

AmgueddfaLloydGeorge

gwerthu daffodils

Ar 28 Mehefin 2019 bydd hi’n gan mlynedd ers i Gytundeb Versailles cael ei arwyddo i nodi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

Gyda David Lloyd George yn Brif Weinidog Prydain ar y pryd, roedd gan y gŵr o Lanystumdwy rôl allweddol yn y trafodaethau a arweiniodd at arwyddo’r cytundeb. I goffáu’r digwyddiad hanesyddol yma bydd disgyblion Ysgol Llanystumdwy yn rhedeg Amgueddfa Lloyd George o 10:30yb tan 12yp ac 1yp tan 2yp ar y diwrnod.

Daeth y rhyfel rhwng yr Almaen a’r Cynghreiriaid i ben yn ffurfiol pan arwyddwyd Cytundeb Heddwch Versailles yn Ffrainc ar 28 Mehefin 1919. I gydnabod hyn fe fydd y disgyblion yn croesawu ymwelwyr i’r Amgueddfa drwy ddangos copi personol Lloyd George o ddrafft Cytundeb Versailles, sydd wrth gwrs yn ddogfen hanesyddol arwyddocaol iawn. Byddant hefyd yn dangos sut brofiad y buasai Lloyd George wedi cael pan oedd yntau yn ddisgybl yn Ysgol Llanystumdwy, yn ogystal â thywys pobl o gwmpas Highgate, sef y tŷ lle cafodd Lloyd George ei fagu.

Mae’r cyfle i weithio yn yr Amgueddfa yn rhan o #DiwrnodMeddiannu, sef diwrnod lle mae Amgueddfeydd, galerïau, tai hanesyddol, archifau a safleoedd treftadaeth yn gwahodd pobl ifanc i gymryd drosodd swyddi’r oedolion.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros ddatblygu’r Economi a Chymuned: “Mae’n wych bod disgyblion Llanystumdwy yn mynd i gael y cyfle i goffáu can mlynedd ers arwyddo Cytundeb Versailles a chymryd rôl weithredol yn Amgueddfa Lloyd George ar y diwrnod.

“Mae’r berthynas rhwng Ysgol Llanystumdwy a’r Amgueddfa yn un agos, a braf gweld y cyd-weithio hyn yn parhau drwy ddigwyddiadau fel Diwrnod Meddiannu, sydd yn helpu ennyn yr ymdeimlad ymysg y plant o berchnogaeth dros eu treftadaeth a’u hamgueddfa leol.

“Mae croeso i unrhyw un ymweld ag Amgueddfa Lloyd George ar y diwrnod hanesyddol yma, ac os ydych yn un o drigolion Llanystumdwy - fe gewch fynediad am ddim!”

Lluniau:

1.) Y dorch a daflwyd i’r cerbyd yr oedd Lloyd George yn teithio ynddi ar ôl arwyddo Cytundeb Versailles, ynghyd â’r sêl arian a ddefnyddiwyd gan y Prif Weinidog o Lanystumdwy ar gytundeb heddwch 1919.

2.) Disgyblion Ysgol Llanystumdwy yn gwerthu daffodils yn yr Amgueddfa adeg y Gwanwyn.