Arolwg Canol Tref Caernarfon 2019

Dyddiad: 18/06/2019
Brand Caernarfon

Mae’r arolwg byr yma’n galluogi defnyddwyr ganol tref a phobl sydd ddim yn defnyddio ganol y dref i fynegi barn ynghylch amryw o wahanol agweddau. Drwy holi'r ddau grŵp yma, y gobaith i'w cael barn onest ac adlewyrchiad teg o Gaernarfon.

Mae gwaith Meincnodi Trefi 'People and Places' wedi ei weithredu dros 350 o leoliadau ac mae’r broses yn canolbwyntio ar gasglu data ar y cynnig siopau, nifer o bobl sy’n cerdded yn ganol y dref, meysydd parcio, hyder busnes, o le mae’r siopwyr yn tarddu a barn y bobl sy’n defnyddio’r trefi. 

Mae Cyngor Gwynedd wedi comisiynu gwaith Meincnodi yn 2012, 2015 a 2016, i alluogi’r Cyngor i fesur cynnydd ac i ddefnyddio’r gwybodaeth i weithredu prosiectau penodol. I lenwi’r arolwg cliciwch ar y ddolen isod:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/CaernACF19

Dyddiad Cau: 27 Mehefin 2019.

Bydd yr adroddiad ar gael i’w ddarllen ar wefan Cyngor Gwynedd ar ddiwedd mis Mehefin 2019.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar y gwaith Benchmarking, mae croeso i chi gysylltu efo Mike King, People and Places, Director mike.king@people-places.co.uk or telephone 01908 776940 / 07788286337.