Arlunwyr buddugol arddangosfa flynyddol Celf Agored yn STORIEL, Bangor

Dyddiad: 11/06/2019
Storiel_CelfAgored

Eleni fe osodwyd thema agored ar gyfer yr arddangosfa flynyddol Celf Agore Celf Agored yn STORIEL. Bu ymateb ardderchog gydag amrywiaeth diddorol o weithiau celf mewn ffram yn llenwi’r waliau ynghyd ac amrywiaeth o waith crochenwaith. Dyfarnwyd paentiad mewn olew gan Dorothy M.Williams yn fuddugol am Wobr y Detholwyr. Rhoddwyd canmoliaeth i wyth gwaith celf arall yn ogystal.

Fel daw’r arddangosfa i ben gallwn gyhoeddi enillydd y gwaith celf a gafwyd y mwyafrif o bleidleisiau gan y cyhoedd yn ystod yr arddangosfa eleni i dderbyn gwobr Dewis y Bobl.

Rhoddir gwobr Dewis y Bobl 2019, rhodd o £100 gan Gyfeillion STORIEL, i Donna Jones am ei darlun mewn acrylig, ‘The Purple Sky’. Mae Donna yn artist lleol sydd yn byw ym Mangor ac sydd wedi ail gydio yn ei diddordeb o baentio ers y tair blynedd diwethaf. Fel artist, mae ganddi angerdd am olygfeydd arfordirol gogledd Cymru a fu’n ysbrydoliaeth i ‘Purple Sky’.

Pleidleisiwyd yn ail, gwaith dyfrlliw a pastel gan Brenda Hughes, ‘Llyn Peninsula’. Diolchwn i bawb a fu’n pleidleisio am eu ffefryn.

Daw’r arddangosfa i ben yn STORIEL ddydd Sadwrn 15 Mehefin.

Llun: Artist Jeremy Yates ar ran Cyfeillion STORIEL, yn cyflwyno gwobr Dewis y Bobl i Donna Jones; Artist Huw Gareth Jones gyda Dorothy M.Williams, ennillydd Gwobr y Detholwyr.