Arddangosfa Twyllo'r Llygad yn Storiel, Bangor

Dyddiad: 13/06/2019
Storiel-Cwilt

Ar ddydd Sadwrn 22 Mehefin bydd arddangosfa newydd yn agor yn Storiel, Bangor. Mae’r arddangosfa Twyllo’r Llygad yn gasgliad o gwiltiau bychan ar y thema yma a wnaed gan aelodau Grŵp Cwiltiau Cyfoes (Ynys Prydain) ynghyd â gwaith gan ddau artist tecstil gwadd sy’n lleol i Storiel.

Fel rhan o’r agoriad bydd Dorothy Russell a Liesbeth Williams, dau artist tecstil profiadol ac arloesol, yn Storiel ar y diwrnod rhwng 2yp - 4.30yp i sgwrsio am eu dylanwadau a thechnegau, gan ddangos gwaith sy’n cael ei ddatblygu ac sy’n orffenedig.

Mae hwn yn gyfle i weld eitemau gan y ddau artist yn ogystal a 32 o gwiltiau bychan bywiog gan Grŵp Cwiltiau Cyfoes sydd yn rhan o’r arddangosfa newydd. Mae’r cwiltiau hyn yn arddangos posibiliadau megis rhithiau optegol, ffigyrau amhosib, cysgodion, haenau, persbectif, gwehyddu ac i wneud i dri dimensiwn ymddangos o ddau ddimensiwn drwy ‘Twyllo’r Llygad.’

£10 yw pris mynediad ar gyfer y sgwrs sy’n rhan o ddigwyddiad agoriadol ar 22 Mehefin gan gynnwys lluniaeth.

Bydd arddangosfa Twyllo’r Llygad ar agor yn Storiel, Bangor rhwng 22 Mehefin - 31 Awst.

Mae Storiel ar agor Mawrth - Sadwrn – 11am – 5pm.

Lluniau.

1.) ‘Impossible Grid’ gan Helen Butcher.

2.) Maasai’ gan Liesbeth Williams.

3.) ‘RichDark’ gan Dorothy Russell.