Treftadaeth a Cholled: Darluniau Falcon Hildred o ddiwydiant llechi ym Mlaenau Ffestiniog

Dyddiad: 11/06/2018
Llechi_Slate-1

Bydd arddangosfa o ddarluniau dyfrlliw gan yr artist nodedig lleol Falcon Hildred yn cael eu harddangos yn Llyfrgell Blaenau Ffestiniog rhwng 11 Mehefin a 28 Gorffennaf.

 

Mae’r arddangosfa yn rhan o’r Ŵyl Lechi, sy’n cael ei chynnal ym Mlaenau Ffestiniog rhwng 14 a 21 Gorffennaf. Thema’r ŵyl ydi "Diwylliant Ymysg Diwydiant" ac mae’n rhan o gais am statws Safle Treftadaeth y Byd ar gyfer diwydiant llechi Gwynedd. Mae’r cais yn cael ei arwain gan Gyngor Gwynedd ar ran nifer o bartneriaid gan gynnwys  yr Amgueddfa Lechi Cenedlaethol yn Llanberis, Cadw a Pharc Cenedlaethol Eryri.

 

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros y celfyddydau: “Dyma gyfle gwych i weld nifer o ddarluniau dyfrlliw gwefreiddiol gan artist nodedig o Wynedd, sydd yn amlwg yn ymfalchïo yn nhreftadaeth y chwareli llechi lleol.

 

“Bydd yr arddangosfa hefyd yn cyd-fynd gyda’r ŵyl lechi fydd yn cael ei chynnal ym mis Gorffennaf, ac sy’n rhan o’n hymdrechion i amlygu’r cais ar gyfer statws Treftadaeth y Byd.”

 

Meddai Falcon Hildred, yr artist sydd wedi’i leoli ym Mlaenau Ffestiniog: “Yn ogystal â’r darluniau sydd wedi cael eu harddangos yn barod, mae yna ddeg o baneli newydd, sy’n cynnwys testun hawdd i’w ddarllen, gyda darluniau pwrpasol i bwysleisio’r neges paham fod y treftadaeth yma mor bwysig i Gymru yn hanesyddol, yn ddiwylliannol ac yn economaidd. Felly, nid arddangosfa gyffredin mohoni, ond cais i gychwyn trafodaeth am sut i ofalu yn ymarferol am ein treftadaeth llechi.”

 

Bydd arddangosfa Treftadaeth a Cholled gan Falcon Hildred yn cael ei chynnal yn Llyfrgell Blaenau Ffestiniog rhwng 11 Mehefin a 28 Gorffennaf. Mae’r llyfrgell ar agor ar ddyddiau Llun - Mercher, Gwener - Sadwrn. Am fanylion llawn o’r amseroedd agor, ewch i:

www.gwynedd.llyw.cymru/llyfrgell

 

LLUN: Llun yn dangos olion Melin Holland yn ardal Blaenau Ffestiniog.