Teithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Dyddiad: 08/06/2018
TeithiauTywys

Ar ddydd Sadwrn, 23 Mehefin bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o Gasgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor.

Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Mae’r teithiau tywys hyn yn rhan o ymgyrch ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor i gynyddu mynediad i gasgliadau amgueddfeydd y Brifysgol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl leol ac ymwelwyr i fwynhau a dysgu mwy am yr amryw o eitemau sydd yn cael eu harddangos.

Cynhelir y teithiau tywys o fynedfa Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor. Bydd y taith Saesneg yn cael ei gynnal rhwng 11am a 12pm a’r daith Gymraeg rhwng 12:30pm a 1:30pm.

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r teithiau tywys, gofynnir i chi gadw eich lle gan mai dim ond lle i 15 person sydd ar bob taith. Gallwch wneud hyn drwy ffonio Storiel ar 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.llyw.cymru

LLUN: Bydd Teithiau Tywys Casgliadau Celf a Serameg yn cael eu cynnal ar 23 Mehefin