Llwyddiant i ysgolion Gwynedd yng nghystadleuaeth ddarllen genedlaethol

Dyddiad: 25/06/2018

Ysgol_y_Gelli Ysgol Edern

Mae disgyblion dwy o ysgolion Gwynedd wedi cael llwyddiant yn rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol gan Gyngor Llyfrau Cymru a gynhaliwyd yn Aberystwyth yn ddiweddar.

Roedd y ddau dîm yn perfformio cyflwyniad dramatig i hysbysebu llyfr ynghyd a thrafod stori fer yr oeddynt wedi ei darllen.

Yn dilyn llwyddiant yn y gystadleuaeth sirol, daeth tîm blwyddyn 3 a 4 Ysgol y Gelli yn ail yn y rownd genedlaethol. Yn ogystal â hyn, daethant i’r brig ac ennill y wobr am y grŵp trafod gorau am drafod y gyfrol ‘Annalisa Swyn mewn trwbl.’

Tîm Ysgol Edern oedd yn cynrychioli Gwynedd yn y gystadleuaeth ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6. Bu cystadlu brwd am y brif wobr, sef Tarian Dr Dewi Davies ond disgyblion Ysgol Edern ddaeth i’r brig wrth i’r ysgol ennill eto eleni. Tîm Ysgol Edern hefyd enillodd y wobr am y grŵp trafod gorau gan drafod ‘Stori’r Brenin Arthur’ gan Siân Lewis.

Fel rhan o weithgareddau’r rowndiau cenedlaethol cafodd y plant a’r athrawon gyfle i fwynhau sesiynau yng nghwmni Casia Wiliam, sef Bardd Plant Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros addysg:

“Braf i’w cael llongyfarch ysgolion o Wynedd unwaith eto eleni am wneud mor dda yn y gystadleuaeth hon. Mae’n brofiad ac yn anrhydedd i gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol o’r fath, ac mae dod i’r brig yn glod enfawr i’r disgyblion a’u hathrawon.

“Mae’n braf hefyd gweld disgyblion yn elwa cymaint wrth ddarllen a thrafod llyfrau, ac i feithrin sgiliau mynegi barn a sgiliau llefaredd drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth. Hoffwn ddiolch i staff Gwasanaeth Llyfrgell y Cyngor am eu cefnogaeth barhaus gyda’r gystadleuaeth.

“Diolch i bawb a gymerodd rhan, a llongyfarchiadau i Ysgol y Gelli ac Ysgol Edern ar eu llwyddiant.”

LLUNIAU:

1 – Tîm blwyddyn 3 a 4 Ysgol y Gelli a ddaeth i’r brig yn y gystadleuaeth genedlaethol

2 – Tîm Ysgol Edern a enillodd y gystadleuaeth Cymru-gyfan ar gyfer disgyblion blwyddyn 5 a 6