Gwynedd yn cynnal prif ras seiclo ffordd

Dyddiad: 11/06/2018
DaniRowe

Ar ddydd Sul, 17 Mehefin bydd cymal olaf prif ras feicio broffesiynol merched Prydain yn cychwyn o Ddolgellau, cyn teithio trwy Abermaw, Harlech a Nant Gwynant cyn gorffen ym Mae Colwyn.

 

Bydd y pumed cymal o ras feicio Taith Merched Ynni OVO yn ymweld â Chymru am y tro cyntaf. Yn ystod y cymal 122km o hyd, bydd cyfle i weld sêr Cymru Dani Rowe a Manon Lloyd wrth iddynt gystadlu yn erbyn Pencampwyr y Byd, Ewrop a’r Gymanwlad, sef Chantal Blaak, Marianne Vos a Chloe Hosking.

 

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi: “Rydym yn hynod falch o groesawu Taith Merched Ynni OVO â rhai o feicwyr gorau’r byd i Wynedd.

 

“Mae’r ffaith fod digwyddiad o’r fath yn cael ei gynnal yma yn gyfle gwych i dynnu sylw at rai o’r tirluniau mwyaf trawiadol yn y wlad, ac unwaith eto yn codi proffil Gwynedd ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

“Bydd y pumed cymal, sydd yr olaf ar y daith yn ymweld ag ardal de Gwynedd, sy'n cynnal nifer o ddigwyddiadau awyr agored cyffrous ynghyd â nifer o ddigwyddiadau diwylliannol pwysig.

 

“Rydym fel Cyngor yn gobeithio y bydd ymweliad y ras i Wynedd yn rhoi hwn i‘r economi leol yn ogystal â chynnig ysbrydoliaeth i bobl ifanc Gwynedd i wneud y mwyaf o’r adnoddau naturiol sydd gan y sir i’w gynnig.”

 

Bydd y pumed cymal o Daith Merched Ynni OVO yn cychwyn o Sgwâr Eldon, Dolgellau am 10.30am ar ddydd Sul, 17 Mehefin. Bydd Llysgenhadon Chwaraeon Ifanc Gwynedd yn cyflwyno’r timau beicio wrth iddynt baratoi ar gyfer dechrau’r cymal o Ddolgellau.

 

Bydd 18 o feicwyr, fel rhan o raglen Breeze HSBC UK sy’n annog merched i deimlo’n hyderus a chyfforddus am fynd allan ar gefn beic yn cychwyn 3km o flaen y cystadleuwyr wrth i’r daith barhau o Ddolgellau i Abermaw.

 

Fel rhan o’r paratoadau ar gyfer y digwyddiad, bydd rhai ffyrdd ar gau i gerbydau ar fore Sul, 17 Mehefin. Mae gwybodaeth wedi’i rannu â chartrefi a busnesau lleol, a bydd arwyddion yn cael eu rhoi ar waith i gynghori'r cyhoedd am unrhyw wyriadau fydd mewn grym.

 

Am ragor o wybodaeth am Daith Merched Ynni OVO, a manylion am y digwyddiad a’r cymal sy’n teithio drwy Wynedd ar 17 Mehefin, ewch i http://womenstour.co.uk/

 

LLUN:

 Bydd y Bencampwraig Olympaidd Dani Rowe o dîm seiclo Waowdeals a gipiodd y Fedal Efydd i Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad eleni ar y llinell gychwyn yn Nolgellau (Llun drwy garedigrwydd SWPix)