Disgyblion Gwynedd yn disgleirio mewn digwyddiad peirianneg

Dyddiad: 21/06/2018
Plant Ysgol Bro Lleu (ennillwyr cystadleuaeth llun) (003)

Cynhaliwyd Her Systemau Awyrennau Di-beilot blynyddol Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol yng Nghanolfan Awyrofod Eryri yn ddiweddar.

Gosodwyd her i dimau o israddedigion o ledled y byd i ddylunio ac adeiladu awyren di-beilot gweithredol, ac wedyn ei hedfan o amgylch cwrs penodol, yn cludo nwyddau i leoliadau penodol.

Siaradodd disgyblion o Ysgol Ardudwy ac Ysgol y Moelwyn hefo timau o wledydd yn cynnwys Pakistan a Sri Lanka ynglŷn â’u dyluniadau, a buont yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau Gwyddoniaeth a Pheirianneg, o hedfan hofrenyddion bychain i adeiladu goleudai gweithredol allan o bapur a ffoil.

Gwahoddwyd disgyblion ysgolion cynradd i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i ddylunio awyren achub, gyda’r enillwyr i gyd yn dod o Ysgol Bro Lleu, Penygroes. Fe wnaeth y disgyblion Ciara, Dafydd a Swyn argraff dda iawn ar y beirniaid gyda dyluniadau am awyrennau i achub pobl o ardaloedd oedd wedi’u difrodi gan losgfynydd, a cherbydau achub aml-bwrpas oedd â’r gallu i helpu pobl ac anifeiliaid.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Datblygu’r Economi:

“Rydw i’n falch iawn fod disgyblion ysgol Gwynedd wedi derbyn y cyfle i ymweld â Chanolfan Awyrofod Eryri, a chymryd rhan yn y gweithgareddau yma.  Mi fydd disgyblion heddiw yn wyddonwyr a pheirianwyr yfory, ac rydym yn gweithio’n galed i sicrhau y bydd swyddi gwerth uchel yn cael eu creu yn Llanbedr, ac yn yr economi ehangach, er mwyn galluogi cenedlaethau’r dyfodol  i lwyddo yn eu cymunedau.”

LLUN: Disgyblion o Ysgol Bro Lleu gyda’u dyluniad buddugol ar gyfer awyren achub