Cyngor Gwynedd yn cefnogi Mis Ymwybyddiaeth Sgamiau

Dyddiad: 21/06/2018

Fel rhan o Fis Ymwybyddiaeth Sgamiau Cenedlaethol, bydd Uned Safonau Masnach Cyngor Gwynedd yn cynnal sesiynau galw heibio i gynnig cyngor a rhannu gwybodaeth werthfawr ar sut i beidio â chael eich twyllo gan wahanol sgamiau.

 

Bydd y sesiynau mewn partneriaeth â Heddlu Gogledd Cymru, yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Arddio Tyddyn Sachau, Y Ffôr ger Pwllheli ddydd Mawrth 26 Mehefin rhwng 12pm a 2 pm, yn ogystal â Chanolfan Arddio Fron Goch, ger Caernarfon ddydd Iau 29 Mehefin rhwng 12pm a 2pm.

 

Byddant yn cynnig cyngor ar y gwahanol fathau o sgamiau sydd yn cael eu rhedeg, gan gynnwys sgamiau drws i ddrws, dros y ffôn, drwy’r post, ar y rhyngrwyd a thwyll hunaniaeth.

 

Os hoffech dderbyn cyngor, neu os ydych chi'n meddwl eich bod chi, neu berthynas neu gymydog efallai, wedi bod, neu yn cael eu sgamio, beth am fynd draw am sgwrs gydag un o'r swyddogion profiadol.

 

Am fwy o wybodaeth ynghylch ymwybyddiaeth o sgamiau yng Ngwynedd, ewch i https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/C%C5%B5n-Iechyd-yr-Amgylchedd-a-Safonau-Masnach/Safonau-Masnach-Cyngor-i-ddefnyddwyr/Sgam.aspx