Cydweithio er budd yr amgylchedd forol

Dyddiad: 04/06/2018

Warren1  Warren2

Mae perchnogion ‘The Warren Resort and Spa’ wedi bod yn clirio sbwriel morol o’r traeth ger Abersoch. Cynhaliwyd diwrnod i lanhau traeth y Warren mewn cydweithrediad ag Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau sy’n cael ei gydlynu gan Gyngor Gwynedd.

Yn ôl Rheolwr Cyswllt Perchnogion y Warren, Louisa Paice: “Gan ein bod yn teimlo mor angerddol am ein traeth a bywyd gwyllt, roedd yn gyfle gwych i ymateb i’r sialens o sbwriel morol sydd wedi cael cryn dipyn o sylw yn y wasg yn ddiweddar. Roedd yn ddigwyddiad ffantastig gydag ymdeimlad cymunedol cryf ac fe ddysgodd y plant lwyth am yr Ardal Cadwraeth Arbennig phwysigrwydd ei gwarchod.”

Daeth plant a phobl o bob oed ynghyd i gasglu cymysgedd o sbwriel oedd wedi ei adael ar y traeth, a sbwriel wedi ei gludo gan y llanw. Fe gasglwyd nifer o fagiau ac fe’u gwaredwyd gan y parc.

Meddai Catrin Glyn o dím Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau’: “Mae cydweithio i ymgymryd â’r her o sbwriel morol yn hanfodol ar gyfer cadwraeth a bywyd gwyllt. Ond mae’r un mor bwysig i gadw ein traethau yn lan ar gyfer pobl leol ac ymwelwyr, sy’n mwynhau ein harfordir godidog a’n traethau, gan brofi’r buddion economaidd a’r manteision iechyd y mae’r awyr agored yn ei gynnig.”

Mae Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau yn gweithio gyda phartneriaid i reoli a gwella gwytnwch y safle. Mae hefyd yn gweithio tuag at wella dealltwriaeth pawb am yr amgylchedd forol.

LLUNIAU: Diwrnod glanhau traeth ger y Warren