Codi baner yn Llanbedr i nodi canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol

Dyddiad: 26/06/2018

Mae 2018 yn flwyddyn canmlwyddiant sefydlu'r Awyrlu Brenhinol (RAF) fel yr awyrlu annibynnol cyntaf yn y byd. Mae sawl digwyddiad wedi’u trefnu ledled y wlad i nodi'r canmlwyddiant hwn ac mae’r RAF yn awyddus i gynnwys cymunedau a Chynghorau lleol.

Daeth cais i gynghorau Cymru drefnu cyhwfan baner yr RAF am ddiwrnod ar ddyddiad rhwng Ebrill a chanol Gorffennaf 2018.

O ystyried cysylltiad agos pentref Llanbedr ym Meirionnydd efo'r Awyrlu Brenhinol ar hyd y blynyddoedd, mae Cadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Annwen Hughes, wedi penderfynu codi'r faner ar y gofeb yn y pentref hwnnw, am 9.30 ar gyfer 9:45 fore Iau 5 Gorffennaf 2018.

Croeso i bawb.

 

Bydd parcio ar gael yn y Victoria Inn, Llanbedr.