Cefnogi Diwrnod Rhyngwladol Merched mewn Peirianneg

Dyddiad: 19/06/2018
diwrnod merched

Bwriad y diwrnod rhyngwladol yw codi ymwybyddiaeth fod cymaint llai o ferched nag o ddynion yn gweithio fel peirianwyr ac i annog mwy o ferched i ystyried y maes fel llwybr gyrfa.

Mae adran YGC y Cyngor – sy’n yn gyfrifol am ystod eang o brosiectau adeiladwaith, rheoliadau adeiladu a prosiectau amgylcheddol – yn cefnogi’r digwyddiad drwy newid canfyddiadau am yrfa ym maes peirianneg wrth amlygu rôl rhai o’r merched sy’n gweithio o fewn yr adran.

Drwy ddod i wybod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael, y gobaith yw ysbrydoli mwy o ferched ifanc i ystyried gyrfa yn y maes ac annog mwy o amrywiaeth yn y genhedlaeth nesaf o beirianwyr

Gallwch ddarllen hanes rhai o’r merched sy’n gweithio yn YGC drwy fynd i’r wefan https://ygc.cymru/cy/dathlu-21-mlynedd-o-fusnes-y-nifer-o-swyddi-gan-ferched-ar-draws-ygc