Taith gerdded o Bwllheli i gasglu arian at elusennau

Dyddiad: 28/06/2017
CerddedPwllheli

Cafodd taith gerdded ei gynnal gan 21 o gleientiaid NERS (Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff), Calon Lan, cwsmeriaid a staff Canolfan Hamdden Dwyfor, i gasglu arian tuag at gangen Dwyfor o Sefydliad Prydeinig y Galon.

Cychwynnodd y criw o’r ganolfan ym Mhwllheli a cherdded ar hyd y llwybr arfordir i Garreg y Defaid ac yn ôl gan gerdded cyfanswm o chwe milltir.

Dywedodd y Cynghorydd Craig ap Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Gwynedd Iach:

 “Llongyfarchiadau i bawb gymerodd rhan yn y daith gerdded a llwyddo i gasglu £200 tuag at achos da! Braf gweld cymaint wedi troi fyny i'r daith gerdded a chymysgedd o bob lefel o ffitrwydd a gallu. Roedd y tywydd yn fendigedig a phawb wedi mwynhau”

 Ychwanegodd Sandra Roberts a oedd yn cymryd rhan yn y daith gerdded:

 "Rwyf yn teimlo fy mod wedi cyflawni llawer drwy gymryd rhan yn y daith gerdded. Dwi erioed wedi cerdded mor bell o'r blaen. Roedd y tywydd yn braf ac wedi mwynhau fy hun"

 Ewch i wefan y Cyngor: www.gwynedd.llyw.cymru neu dudalen facebook Byw’n Iach Gwynedd ar gyfer gwybodaeth am ddigwyddiadau tebyg fydd ymlaen yn y dyfodol.