Disgyblion cynradd Gwynedd yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth cyfeiriannu

Dyddiad: 30/06/2017

Croesawyd cannoedd o gyferianwyr ifanc brwdfrydig, tywydd annisgwyl, mapiau, baneri ac amrywiaeth o gefndiroedd a lleoliadau i gyfres Cyfeiriannu Ysgolion cynradd Gwynedd 2017.

 Trefnwyd y digwyddiad gan Dîm Chwaraeon am Oes, Cyngor Gwynedd mewn partneriaeth gyda Mair Tomos (Ar y Trywydd) ar gyfer cyflwyno'r cystadlaethau sydd bellach wedi dod yn ddigwyddiad blynyddol yn galendr prysur ysgolion cynradd y sir.

 Mae cyfeiriannu yn weithgaredd awyr agored cyffrous a heriol. Y nod yw llywio rhwng pwyntiau rheoli sydd wedi eu marcio ar fap cyfeiriannu a chwblhau'r cwrs yn yr amser cyflymaf posib.

 Cynhaliwyd y gystadleuaeth dros 4 diwrnod mewn 3 lleoliad trawiadol yng Ngwynedd gyda phob ysgol yn cael slot amser i gwblhau'r cwrs.

 Meddai’r Cynghorydd Craig ap Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd ar gyfer Gwynedd Iach:

 “Fe gymerodd dros 700 o ddisgyblion ran ar draws ysgolion cynradd Gwynedd. Cafodd y gystadleuaeth ei chynnal mewn lleoliadau Arbennig ym Mharc Padarn Llanberis ar gyfer ysgolion Arfon; Fferm Gwanas ar gyfer, Meirionnydd a Glynllifon ar gyfer disgyblion, Dwyfor. Llongyfarchiadau mawr i bawb wnaeth gymryd rhan!”

 Enillwyr Arfon oedd Oliver ac Osian, o Ysgol Felinheli; Awen ac Elin o Ysgol Crud y Werin oedd enillwyr Dwyfor a Rhodri a Sïon o Ysgol Maenofferen gipiodd y wobr gyntaf ym Meirionnydd.

 Fe gafodd 40 o dimau eu gwahodd o'r tri rhagbrawf i'r rownd derfynol yng Nglynllifon ac roedd y cwrs yn fwy ac yn sicr yn llawer mwy heriol yn yr haul gogoneddus.

 Enillodd Awen ac Elin o Grud y Werin mewn steil, gan orffen y cyflymaf o 2 funud. Roedd y flwyddyn gyntaf i Ysgol Crud y Werin gymryd rhan yn y gystadleuaeth ac wrth eu bodd gyda’r llwyddiant!