Dewch i lansiad cynllun OPUS Gwynedd a Môn

Dyddiad: 20/06/2017

Dewch i lansiad cynllun OPUS Gwynedd a Môn

Mae lansiad i Gynllun OPUS Gwynedd a Môn wedi cael ei drefnu ar y cyd rhwng Tîm OPUS Cyngor Gwynedd a Thîm OPUS Cyngor Môn, Gorffennaf 7,  rhwng 10am- a 12pm yng Nghanolfan Hamdden Arfon, Caernarfon.

Pwrpas y digwyddiad yma yw lansio prosiect OPUS. Mae prosiect OPUS yn  rhoi cyfle i unigolion sydd heb waith ers dros 12 mis neu ddim yn chwilio am waith, sydd dros 25 oed, a sydd eisiau cyfleon a chefnogaeth i wellau eu sgiliau, addysg, ac eisiau cymorth i drio am waith.

Mae gweithrediad OPUS yng Ngogledd Cymru wedi cael ei ddatblygu i ymgysylltu ag unigolion sy’n economaidd anweithgar ac yn ddi-waith yn hir-dymor, y rhai a ystyriwyd i fod bellaf o’r farchnad lafur gyda nifer o rwystrau rhag cyflogaeth a dod â nhw’n agosach at y farchnad lafur. Bydd OPUS yn darparu cefnogaeth ac ymyriadau, a bydd yn arfogi'r cyfranogwyr gyda’r sgiliau priodol i gael cyflogaeth gynaliadwy.

Yn y digwyddiad yma yng Nghanolfan Hamdden Arfon, Caernarfon, bydd cyfle i gael sgwrs anffurfiol hefo tîm OPUS Gwynedd a Môn, cyfarfod cyfranogwyr busnesau, canolfannau dydd a mentrau cymdeithasol sydd yn cyd weithio gyda’r prosiectau.

Bydd y timoedd ar gael i drafod sut mae OPUS yn cael ei weithredu yn y Siroedd ag i ateb unrhyw gwestiynau cyffredinol.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch a OPUS drwy e-bostio opus@gwynedd.llyw.cymru neu (01286) 682 730.

Os hoffwch stondin yn y lansiad a fyddai’n bosib i chi e-bostio opus@gwynedd.llyw.cymru neu opusproject@ynysmon.gov.uk er mwyn gwneud cais.

Mae OPUS yn cael ei ariannu gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop.