Cyngor yn rhybuddio am beryglon safle Glyn Rhonwy

Dyddiad: 13/06/2017

Cyngor yn rhybuddio am beryglon safle Glyn Rhonwy

Wrth i’r tywydd gynhesu, mae Cyngor Gwynedd unwaith eto yn annog aelodau’r cyhoedd i beidio â rhoi eu hunain mewn perygl diangen drwy dorri mewn i gyn-safle ddiwydiannol er mwyn nofio mewn pyllau dŵr chwarelyddol neu ddringo a mynd i mewn i gyn-gyfleuster storio bomiau. 

Yn y gorffennol, mae nifer o adroddiadau wedi bod am bobl naill ai’n torri neu’n dringo’r ffens chwe throedfedd ddur sy’n amgylchynu safle Glyn Rhonwy ger Llanberis. Dyna pam fod y Cyngor yn rhybuddio am beryglon posib y safle.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi: “Mae mynediad i’r safle yng Nglyn Rhonwy wedi ei rwystro am reswm. Yn anffodus, mae rhai wedi anwybyddu yr arwyddion niferus sydd wedi eu gosod o amgylch y safle yn y gorffennol. Rydym yn annog y cyhoedd i beidio a rhoi eu hunain mewn perygl diangen drwy ddringo dros neu fandaleiddio’r ffens sydd wedi ei osod o amgylch y safle.

“Mae’r pyllau chwarel sydd wedi eu defnyddio gan dresbaswyr i nofio ynddynt yn cynnwys nifer o beryglon allai arwain at anafiadau difrifol, neu waeth. Dylid cofio hefyd bod tymheredd y dŵr yn y pyllau yn oer iawn, hyd yn oed yn ystod cyfnodau hir o dywydd poeth ac fe allai achosi niwed difrifol.

“Yn y gorffennol rydym wedi dod a’r mater i sylw Heddlu Gogledd Cymru a byddwn yn annog i unrhyw un sy’n gweld pobl yn tresbasu ar y safle i gysylltu gyda’r heddlu yn syth drwy ffonio 101, neu 999 os bydd rhywun mewn perygl.

“Mae ein neges i’r cyhoedd yn syml – cadwch allan o’r safle peryglus hwn. Rydym hefyd yn apelio i rieni i sicrhau fod  eu plant yn ymwybodol o’r peryglon o dresbasu ar gyn-safleoedd diwydiannol ac i osgoi nofio mewn unrhyw byllau neu lynoedd all fod â pheryglon cudd megis cerrynt tanddŵr neu ddŵr dyfn iawn.”