Arddangosfa o waith celf pobl ifanc o Wynedd

Dyddiad: 20/06/2017

Arddangosfa o waith celf pobl ifanc o Wynedd

Mae cyfle i’r cyhoedd fwynhau gwaith celf gan bobl ifanc sy’n rhan o gynllun Criw Celf Gwynedd mewn arddangosfa arbennig fydd i’w gweld yn Storiel, Bangor o ddydd Sadwrn, 10 Mehefin hyd nes 22 Gorffennaf.

Nod Criw Celf yw datblygu a meithrin talent ifanc yn y celfyddydau gweledol trwy ddarparu gweithdai a dosbarthiadau meistr i blant a phobl ifanc mwy abl a thalentog.

Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno detholiad o waith celf sydd wedi ei gynhyrchu gan y bobl ifanc yn ystod dosbarthiadau meistr gydag artistiaid proffesiynol i ddysgu sut i ddefnyddio cyfryngau amrywiol, er enghraifft paentio, cerameg, gwaith gwydr, gwaith tri dimensiwn, dylunio ffasiwn a gemwaith.

Mae aelodau Criw Celf hefyd wedi cael cyflwyniadau ar sut mae’r cyfryngau yma’n berthnasol i’r diwydiant celf a syniadau ynglŷn â pha fathau o yrfaoedd y gellid eu dilyn yn y maes.

Dywedodd Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydol Gwynedd: “Mae’r cynllun Criw Celf yn rhoi cyfle i artistiaid gweledol y dyfodol weithio ochr yn ochr ag artistiaid proffesiynol mewn amrywiaeth o wahanol orielau a lleoliadau ysbrydoledig. Eleni bu’r aelodau yn gweithio mewn canolfannau megis Oriel Plas Glyn y Weddw, Storiel, Plas Tan y Bwlch a Chastell Penrhyn ymhlith eraill.

“Dyfeisiwyd rhaglen Criw Celf gan Gyngor Gwynedd yn 2008. Mae wedi tyfu'n sylweddol ers hynny ac erbyn hyn mae'r rhaglen yn cael ei ddarparu ar draws pob awdurdod lleol yng ngogledd Cymru yn ogystal â rhai siroedd yn y de a’r canolbarth.”

Cyllidir Criw Celf Gogledd Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac awdurdodau lleol gogledd Cymru.

Am fwy o wybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael gyda Chriw Celf Gwynedd cysylltwch â Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd  gwawrwynroberts@gwynedd.llyw.cymru / 01286 679721.

I gael gwybodaeth am y cyfleoedd gyda Chriw Celf yng ngweddill siroedd y gogledd ewch i safle we Criw Celf: www.criwcelf.co.uk

Mae Storiel ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn, 11am-5pm, am fwy o wybodaeth ewch i www.facebook.com/STORIELbangor/