Ymgyrch Prynu'n Lleol Cyngor Gwynedd yn galw am gymorth y gymuned

Dyddiad: 23/09/2022
Arwydd Ar Agor Prynu'n Lleol mewn Siop

Ydych chi eisiau chwarae rôl mewn helpu i gefnogi a hyrwyddo busnesau lleol? Ydych chi’n gwybod am fusnes lleol sy’n cyfrannu at y gymuned? Hoffwch chi eu helpu drwy fod yn rhan o ymgyrch Prynu’n Lleol Cyngor Gwynedd? 

 

Y cwbl sydd angen i chi wneud ydi enwebu busnes lleol – gall fod yn siop, caffi, atyniad neu unrhyw fusnes arall – a byddant yn derbyn cefnogaeth rhad ac am ddim drwy Adran Economi a Chymuned Cyngor Gwynedd. 

 

Mae cyfle i fusnesau gael lle ar lwyfannau digidol yr ymgyrch a chael eu hyrwyddo ar gyfrifon Facebook, Twitter ac Instagram Prynu’n Lleol. Byddant hefyd yn derbyn arwydd “Ar Agor / Ar Gau” yr ymgyrch a sticeri I'w harddangos yn eu busnes. 

 

Dyma yn union wnaeth y Cynghorydd Jina Gwyrfai, yr aelod lleol dros Llanaelhaearn, sydd wedi cael arwyddion a sticeri ar gyfer busnesau sy’n lleol iddi hi yn Llanaelhaearn, Trefor a Llithfaen. 

 

Meddai’r Cynghorydd Gwyrfai: “Mae arwyddion a sticeri ‘Prynu’n Lleol’ yn fodd syml ond effeithiol o hyrwyddo busnesau a gwasanaethau lleol. Maent yn atgoffa pawb o’r angen i ddefnyddio  ‘siop y gornel’ neu’r garej leol er mwyn cefnogi economi cymunedol y fro.  

 

“Mae ystod o gynnyrch a gwasanaethau lleol o safon uchel ar gael i ni yma yng Ngwynedd, sy’n  destun balchder i ni’r trigolion.  Fy neges i yw - ymunwch yn yr ymgyrch i siopa’n lleol.” 

 

I enwebu busnes lleol, neu os ydych yn rhedeg busnes a hoffwch dderbyn nwyddau a chael hwb hyrwyddo, cysylltwch yn uniongyrchol efo’r tîm Prynu’n Lleol: 

 

Dywedodd y Cynghorydd Nia Jeffreys, Dirprwy Arweinydd Cyngor a Gwynedd a’r Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros yr economi: 

 

“Mae adfywio canol trefi yn hynod bwysig inni yn y Cyngor ac mae’r pandemig COVID-19 wedi tanlinellu’r angen i gefnogi canol trefi fel gall busnesau lleol ail-adeiladu yn dilyn y cyfnod heriol. 

 

“Rydw i'n falch felly fod yr ymgyrch yma – ymysg nifer o gynlluniau eraill sydd ar y gweill – am fod yn helpu i hyrwyddo’r busnesau hynny sy’n asgwrn cefn i'n trefi a’n pentrefi. 

 

“Drwy hyrwyddo busnesau yn sy’n gwasanaethu ein cymunedau, sy’n cynnig cynnyrch lleol ac yn rhoi profiad siopau unigryw byddwn yn helpu i sicrhau fod elw yn ailgylchu o fewn yr economi leol. Bydd hyn yn ei dro yn cefnogi busnesau a chymunedau lleol o fewn y sir ynghyd a datblygu economi hyfyw a chynaliadwy. 

 

“Mi fyddwn yn erfyn ar fusnesau i fanteisio ar y cynllun Prynu’n Lleol ac i bawb gefnogi ein busnesau lleol.”