Y cyntaf o gerbydau trydan i gasglu gwastraff yng Ngwynedd

Dyddiad: 16/09/2021
CerbydTrydan

Bydd Cyngor Gwynedd yn cyflwyno cerbydau trydan i gasglu deunyddiau ailgylchu yn dilyn cais grant llwyddiannus i Lywodraeth Cymru.

Mae’n dilyn cyfnod treialu cerbyd tebyg yn gynharach yn y flwyddyn lle cafodd staff y Cyngor gyfle i ddefnyddio cerbyd o’r fath am gyfnod byr. 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wager, Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd:

“Fel Cyngor rydym wedi ymrwymo i fynd i’r afael â newid hinsawdd, a rhan o’r ymrwymiad yma yw cyflwyno mwy o gerbydau trydan i’n fflyd dros y blynyddoedd i ddod.

“Rydw i’n falch ofnadwy y bydd y cyntaf o gerbydau trydan yn ymuno gyda fflyd casglu ailgylchu a gwastraff y Cyngor yn ystod y misoedd nesaf ac rwy’n obeithiol y bydd rhagor o gerbydau carbon isel yn dilyn.

“Yn gynharach eleni, fe gefais gyfle i weld cerbyd trydan o’r fath yn cael ei dreialu yma yng Ngwynedd ac mae’n amlwg fod potensial clir i wneud mwy o ddefnydd o’r cerbydau o’r fath dros y blynyddoedd nesaf. 

“Bydd y cerbydau newydd yn cyfrannu at ein nod o leihau allyriadau carbon. Fel y gwelais o’r treial rhai misoedd yn ôl, bydd y cerbydau casglu modern yma yn fwy tawel wrth iddynt deithio trwy ei cymunedau ac fe allant deithio hyd at oddeutu 80 milltir rhwng gwefrau.

“Fel Cyngor, byddwn yn asesu pa ardaloedd o’r sir fydd y cerbydau trydan yma yn gweithio orau, gan fod cerbydau o wahanol feintiau ar waith mewn rhai cymunedau yn dibynnu ar natur yr ardaloedd.

“Er mai cerbydau trydan fydd y cyntaf fydd yn ein cyrraedd, byddwn yn parhau i fonitro datblygiadau yn y maes i weld os oes yna botensial i ni fuddsoddi mewn cerbydau sy’n cael eu pweru yn defnyddio hydrogen i’r dyfodol allai fod yn fwy addas mewn rhai tirweddau ac ardaloedd o’r sir.”

LLUN: Mae cerbyd trydan wedi ei dreialu yng Ngwynedd