Trigolion lleol Gwynedd i dderbyn gwybodaeth bwysig am gofrestru pleidleiswyr

Dyddiad: 23/09/2021

Mae cartrefi Gwynedd yn derbyn ffurflen yn gofyn i drigolion wirio fod y wybodaeth sydd ar y gofrestr etholiadol ar gyfer y cyfeiriad hwnnw yn gywir fel rhan o'r ganfas blynyddol o gartrefi Gwynedd.

Yr amcan yw sicrhau bod y gofrestr etholiadol yn gyfredol, a nodi unrhyw drigolion nad ydynt wedi'u cofrestru fel y gellir eu hannog i wneud.

Mae Etholiadau Lleol pwysig yn cael eu cynnal ym mis Mai 2022, ac mae hwn yn gyfle cynnar i drigolion sicrhau y byddent yn gallu cymryd rhan.

Gydag etholwyr 16-17 mlwydd oed a phob cenedligrwydd nawr yn medru pleidleisio mewn etholiadau lleol yng Nghymru, mae hyn yn gyfle pwysig i sicrhau fod etholwyr newydd ar y gofrestr cyn yr etholiadau lleol blwyddyn nesaf.

Os ydych eisiau cofrestru, y ffordd hawsaf ydi ar-lein yn www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu drwy gysylltu gyda’r gwasanaeth etholiadau drwy ebostio etholiad@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01286679623.