Pobl i Bobl – Helpu Ffoaduriaid

Dyddiad: 13/09/2021

Fel ymateb i’r sefyllfa yn Afghanistan, mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithio’n galed tu ôl i’r llenni er mwyn cynnig cartref i ffoaduriaid o'r wlad.

 

Mae gan y Cyngor dîm o staff sy’n cydlynu’r gwaith hyn ac yn cydweithio gyda’r ffoaduriaid drwy ddarparu cefnogaeth iddynt i fedru ailsefydlu.

 

Fel rhan o’r ymdrech, mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r mudiad Pobol i Bobl. Mae Pobl i Bobl yn helpu pobl sydd mewn argyfwng drwy ddarparu cymorth a chefnogaeth bersonol, waeth beth fo’u hil, eu crefydd neu eu lleoliad.

 

Os ydych eisiau helpu cefnogi ffoaduriaid drwy gynnig rhoddion, cysylltwch gyda mudiad Pobl i Bobl drwy anfon ebost i Poblibobl.bangor@gmail.com

 

Mae mwy o fanylion hefyd ar gael ar dudalen Facebook Pobl i Bobl.