Effaith trist aflonyddu ar forloi a rhai bach ar arfordir Cymru

Dyddiad: 21/09/2021
Seal Pup Panel

Gyda mwy o bobl nag erioed yn ymweld â’r arfordir yma yng Nghymru, mae’r awdurdodau yn annog y cyhoedd i sicrhau nad ydynt yn tarfu ar fywyd gwyllt.

Yn ddiweddar, cafwyd newyddion trist fod morlo bach wedi marw ar yr arfordir ar ôl i’w fam beidio â dychwelyd i’w fwydo yn dilyn achos o aflonyddu a dychryn gan bobl oedd eisiau tynnu lluniau a hunluniau gyda’r morlo bach.

Yn ôl Alison Hargrave, Swyddog Ardal Cadwraeth Arbennig ar gyfer Pen Llŷn a’r Sarnau o Gyngor Gwynedd: “Rhaid cofio bod morloi bach angen digonedd o ofod personol ag amser er mwyn gorffwys a thyfu.

“Dim ond am dair wythnos yn unig caiff y morloi bach eu bwydo gan eu mamau nes bydd yn rhaid iddynt gofalu am eu hunain.

“Mae’n hanfodol felly yn ystod yr amser yma eu bod yn cael digonedd o le heb ymyrraeth. Gall aflonyddu ar forloi arwain at eu marwolaeth.”

Yn ystod y tymor magu, sef rhwng Awst a Rhagfyr - mae’n bosib i bobl ddod  ar draws morloi bach gwyn ar draethau neu ar greigiau ar arfordir Cymru - yn aml ar ben eu hunain. Serch hynny mae’n debygol bydd y fam ger llaw, felly mae’n hanfodol cadw draw er mwyn iddi allu ddychwelyd i fwydo’i morlo bach.

Mae’n bwysig iawn cofio bod y creaduriaid eiconig hyfryd yma yn anifeiliaid gwyllt.

Cadwch draw o fywyd gwyllt – Mwynhewch o bell.

Am fwy o wybodaeth am sut i fwynhau ardal Pen Llŷn a’r Sarnau yn ddiogel, ewch i www.penllynarsarnau.co.uk.