Ysgol Godre'r Berwyn yn agor ei drysau i ddisgyblion

Dyddiad: 11/09/2019

Bala1

Bala2

Bala3

Bala4

Bala5

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol gwerth £10.27 miliwn, mae Ysgol Godre’r Berwyn wedi agor ei drysau yn swyddogol i ddisgyblion.

Mae’r ysgol ardal sydd wedi ei lleoli yn Y Bala yn darparu addysg i ddisgyblion rhwng tair ac 19 oed yr ardal. Yn ogystal â gwaith uwchraddio sylweddol ar gyn-safle Ysgol y Berwyn, mae’r campws yn cynnwys llyfrgell gyhoeddus, ynghyd ag adnoddau pwrpasol ar gyfer y celfyddydau sy’n cynnwys stiwdio ddawns a theatr sydd a thaflunydd digidol i ddangos ffilmiau.

Mae’r buddsoddiad ar y safle wedi ei gyd-ariannu gan Gyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru fel rhan o gynllun Ysgolion yr 21fed ganrif.

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd:

“Mae’n wych gweld fod plant yr ardal yn dechrau elwa ar yr adnoddau gwych sydd ar gael yn Ysgol Godre’r Berwyn. Mae yna gryn ddisgwyl ymlaen wedi bod yn ardal Y Bala am y cynllun pwysig yma a’r buddsoddiad sylweddol yn addysg y plant.

“Bydd agor yr ysgol yn golygu gwella sylweddol yn amgylchedd dysgu i blant yr ardal gydag adnoddau a chyfleusterau ychwanegol ar safle modern sy’n darparu amgylchedd ddysgu addas ar gyfer yr 21ain ganrif.”

Wrth groesawu disgyblion i’r ysgol, dywedodd Pennaeth Ysgol Godre’r Berwyn, Bethan Emyr Jones:

“Dyma gyfnod cyffrous iawn, ac rydw i’n falch iawn o gael croesawu’r disgyblion i’r ysgol. Fel staff, rydym yn edrych ymlaen at ddarparu addysg o’r safon uchaf bosib i ddisgyblion yr ardal. 


“Ein bwriad ydi datblygu ysgol sy’n rhoi plant yn gyntaf, yn parchu ac ymestyn pob unigolyn i’w lawn botensial. Bydd hyn yn ei dro yn helpu i ddatblygu pobl ifanc egwyddorol, mentrus ac uchelgeisiol sydd yn rhoi o’u gorau pob amser. Fel ysgol gymunedol, byddwn yn sicrhau bod yr adeilad yn cynnig rhywbeth i bawb.”

LLUNIAU:

1 – Disgyblion blwyddyn 12 a 13 Ysgol Godre’r Berwyn

2 - David Thorp (Dirprwy bennaeth), Bethan Emyr Jones (Pennaeth Ysgol Godre’r Berwyn) a phenaethiaid cynorthwyol: Maria Anne Jones, Amy Jones a Sara Rhiannon Morris

3-5 – Mae Ysgol Godre’r Berwyn wedi agor i ddisgyblion