Wythnos Edrych ar ôl fy hun

Dyddiad: 09/09/2019

Bydd Wythnos Edrych ar ôl fy hun, sy’n rhoi syniadau i bobl ar sut i edrych ar ôl eu hiechyd a lles wrth fanteisio ar beth sydd ar gael gan wahanol asiantaethau yn cael ei chynnal rhwng 23 a 27 Medi.

 

Fel rhan o’r wythnos, bydd digwyddiadau yn cael eu cynnal ar draws y sir er mwyn helpu lles meddyliol yn ogystal â chorfforol.

 

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau yn eich ardal chi, cliciwch isod:

 

ARFON           

 

DWYFOR            

 

MEIRIONNYDD

 

Neu os am unrhyw wybodaeth bellach, e-bostiwch UnedLlesiant@gwynedd.llyw.cymru  neu  ffoniwch 01286 682806