Perfformiad o'r ddrama 'Kate' i'w gweld ym Mangor

Dyddiad: 02/09/2019
Kate Roberts

Am 7pm nos Lun, 16 Medi cynhelir perfformiad o’r ddrama ‘Kate’ gan Carys Gwilym o gwmni ‘Mewn Cymeriad’ yng Nghapel Berea Newydd, Bangor.

 

Mae’r ddrama yn olrhain hanes bywyd diddorol a chymhleth brenhines llenyddiaeth Gymraeg, Kate Roberts, a anwyd yn Rhosgadfan yn 1891. .

 

Mae’r ddrama a sgriptiwyd gan Janet Aethwy wedi teithio ledled Cymru ac wedi derbyn ymateb hynod o dda. Cafwyd dau berfformiad ym mhabell Merched y Wawr yn yr Eisteddfod yn Llanrwst, gyda’r tocynnau i gyd wedi gwerthu allan.

 

Yn ogystal bydd Neil ‘Maffia’  yn rhoi cyflwyniadau gitâr byw i gyd-fynd a’r perfformiad.

 

Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocyn sydd yn costio £7, ffoniwch 01248 370 050 neu e-bostiwch dylanbrynroberts@gwynedd.llyw.cymru

 

Darperir paned a bisged ar y noson.

 

LLUN: Bydd perfformiad o’r ddrama ‘Kate’ gan Carys Gwilym ym Mangor ar 16 Medi