Helfa fawr Amgueddfa ble mae Wali yn Storiel, Bangor

Dyddiad: 24/09/2019
WaliCYM

Yn ystod hanner tymor yr hydref, bydd y cymeriad llyfr ‘Wali’ yn teithio ledled Prydain yn ymweld â 50 amgueddfa gan gynnwys Storiel ym Mangor.

Mae Storiel yn ffodus iawn i fod yn un o dim ond tair safle yng Nghymru fydd yn rhan o’r hwyl. Bydd teuluoedd yn gallu ymuno i chwilio am Wali yn Storiel, fel rhan o’r Helfa Fawr Amgueddfeydd - Ble mae Wali? sydd wedi’i drefnu gan Walker Books a Plant mewn Amgueddfeydd i ddathlu cyhoeddi’r llyfr newydd ‘Where’s Wally? Double Trouble at the Museum’.

Mae’r ymgyrch yn rhedeg o 12 Hydref hyd at 3 Tachwedd 2019 a bydd bob amgueddfa yn creu a hyrwyddo Helfa Wali eu hunain fel rhan o’r ymgyrch genedlaethol. Bydd cyfle i deuluoedd dderbyn sticer i gydnabod eu bod wedi dod o hyd i Wali a chymryd rhan yn y gystadleuaeth geendlaethol.

Cafodd Wali ei greu gan Martin Handford, a gwelwyd ei lyfrau difyr llawn lluniau torfeydd am y tro cyntaf yn 1987. Ers hynny, mae’r llyfrau yma wedi cael lle poblogaidd ar silffoedd siopau llyfrau'r byd, a gwerthwyd dros 72 miliwn o gopïau mewn 31 o wledydd. Mae Wali’n enwog iawn erbyn hyn. Cyfeiriwyd ato mewn sioeau teledu fel Frasier, The Simpsons a Friends; a gwelwyd ei wyneb ar dudalen y 1000fed rhifyn o gylchgrawn  Rolling Stone fel un o eiconau diwylliannol y 40 mlynedd diwethaf. Mae o hyd yn oed i’w weld ar Google Earth!

Am ragor o wybodaeth am chwilio am Wali yn Storiel, Bangor, cysylltwch gyda Storiel drwy e-bost storiel@gwynedd.llyw.cymru neu 01248 353368.

Mae Storiel ar agor ddydd Mawrth i Sadwrn o 11am hyd 5pm.

LLUN: Helfa fawr Amgueddfa ble mae Wali yn Storiel, Bangor