Drysau'n agored i Brif Adeilad Prifysgol Bangor

Dyddiad: 04/09/2019
mainarts-ffrynt2

Ar Ddydd Sadwrn 14 Medi 2019 bydd cyfle i’r cyhoedd cael dysgu mwy am hanes Prif Adeilad Prifysgol Bangor fel rhan o ddigwyddiad Drysau Agored.

Fe agorwyd yr adeilad rhestredig gradd 1 yma yn ôl ym 1911, sydd gyda hanes cyfoethog a phensaernïaeth drawiadol.

Bydd David Roberts, cyn cofrestrydd Prifysgol Bangor, yn eich tywys o gwmpas yr adeilad ac yn trafod sefydlu’r adeiliad ac y nodweddion pensaernïol fel rhan o’r sgwrs, “Cofadail Parhaol Bangor”: dyluniad a hanes Prif Adeilad y Brifysgol’.

Cynhelir y daith tywys o fynedfa’r Prif Adeilad am 11.00yb-12yp. Os oes gennych ddiddordeb mynychu, gofynnir i chi archebu lle ymlaen llaw. Gallwch wneud hyn drwy ffonio 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.llyw.cymru

Mae digwyddiad Drysau Agored yn rhoi cyfle i’r cyhoedd gael golwg ar adeiladau hanesyddol, gerddi a lleoliadau diddorol ac anarferol ledled Gwynedd a Chonwy yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau eraill Drysau Agored yn ystod mis Medi, ewch i cadw.llyw.cymru/drysau-agored