Croesawu cyhoeddiad am Ganolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr

Dyddiad: 24/09/2019
AIRFIELD & CARDIGAN BAY

Mae Cyngor Gwynedd wedi croesawu cyhoeddiad heddiw yng Nghynhadledd Gofod y DU, yng Nghasnewydd, fod Canolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr am dderbyn cefnogaeth gan Gronfa Datblygu Porth Gofod Llorweddol, Asiantaeth Gofod y DU.

Bydd y cyllid yn galluogi grŵp o gwmnïau gwasanaethau gofod, yn gweithio fel consortiwm, i gynnal ymchwil i’w gweledigaeth miliynau o bunnoedd ar gyfer porth gofod i’r safle ac i adeiladu achos busnes i’w gefnogi.  Bydd y cyfleusterau arfaethedig yn cynnwys cyfleusterau hyfforddiant o safon fyd-eang ar gyfer hyfforddi gofodwyr a’r sector awyr-feddygol, datblygu a lansio lloerennau a chanolfan ymwelwyr a planedariwm ynghyd â gwesty ategol.

Cyhoeddwyd hefyd yn y gynhadledd bydd y safle yn derbyn nawdd tuag at brosiect penodol i ymchwilio i ddefnyddio dronau a alluogir gan loerennau i ddarparu gofal iechyd yng nghymunedau gwledig.  Bydd y prosiect, sydd mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, yn edrych ar gludo ddiffibriliwyr ar frys gan ddefnyddio dronau.

Dywedodd Lee Paul, Prif Weithredwr Snowdonia Aerospace, sydd yn rhedeg y safle:

“Rydym wedi bod yn gweithio yn galed ers nifer o flynyddoedd i ddatblygu’r safle yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer technoleg newydd ar gyfer hedfan yn y dyfodol, yn cynnwys gweithgareddau yn gysylltiedig â’r gofod, ac mae datganiadau heddiw yn cefnogi ein gweledigaeth ar gyfer gweithgareddau ar y maes awyr yn y tymor byr a’r tymor hir.”

Bydd y prosiectau hyn yn adeiladu ar fuddsoddiad presennol - wedi ei gyllido’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy law Llywodraeth Cymru - i wella ansawdd y llety i fusnesau ar y safle a gwella mynediad i’r maes awyr.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Ddatblygu’r Economi:

“Mae gan Ganolfan Awyrofod Eryri'r potensial i greu nifer sylweddol o swyddi gwerth uchel ar gyfer trigolion Meirionnydd, ac rydym felly wedi gweithio’n agos gydag ystod o bartneriaid i gefnogi ei ddatblygiad.  Gyda chefnogaeth cyllideb y UE, mae gwaith eisoes yn mynd rhagddo i wella’r cyfleusterau presennol gan gynnig llety i denantiaid newydd a chreu swyddi newydd.  Gall y gyllideb yma adeiladu ar y llwyddiant hwn yn yr hirdymor i greu cyfleuster o safon fyd-eang.”

LLUN: Canolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr