Be nawn ni heddiw yn Nyffryn Nantlle

Dyddiad: 18/09/2019
o ddrws

Mae cynllun ar y gweill yn Nyffryn Nantlle sy’n cynnal gweithgareddau amrywiol ar gyfer trigolion gyda phwyslais ar bobl sy’n ei chael yn anodd mynd allan o’r tŷ.

Fel rhan o’r gweithgareddau ‘Be nawn ni heddiw’ sydd wedi’i gydlynu gan Gyngor Gwynedd, bydd bws ‘O Ddrws i Ddrws’ yn cludo trigolion o’u cartrefi a’u danfon yn ôl ar ddiwedd y gweithgaredd. Dim ond lle i 13 o bobl sydd ar y bws, felly'r cyntaf i’r felin!

 

Mae’n dilyn cynllun tebyg ym Mhen Llŷn sy’n cael ei redeg gan gwmni Cymydmaen cyf ac sydd wedi profi yn llwyddiant.

Cost y bws fydd £2 pob tro. Mae llawer o’r gost wedi’i thalu  trwy nawdd ariannol gan ‘Gronfa Gofal Integredig’ Cyngor Gwynedd.

 

Dyma’r rhaglen o weithgareddau hyd at y gaeaf:

 

dyddiad

Beth?

Lle?

Amser

 Hydref 3ydd

Ymweliad â’r Yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn. Paned. Taith 1.30pm ( telir y pris mynediad)

Trawsfynydd

11am - 3pm

Hydref 10fed

Te Prynhawn yn Ngwinllan Pant Du ( 2.30pm) (telir costau i’r 13 enw cyntaf)

Penygroes

2pm - 3pm

Hydref 17eg

Ymweld ag Amgueddfa Forwrol Llŷn a chinio ysgafn yn Caffi Ni (cinio 1pm) ( telir cost cinio)

Nefyn

11.am - 3pm

Hydref 24ain

Canolfan arddio, siop a chinio Tyddyn Sachau (telir cost y cinio i’r 13 cyntaf)

Y Ffôr

11am - 2pm

Hydref 31ain

Ymweliad, ag Amgueddfa Lechi a thai hanesyddol

Llanberis

11am-3pm

Tach 7fed

Ymweliad â Nant Gwrtheyrn. Cinio ysgafn ( telir y gost i’r 13 cyntaf)

Nant Gwrtheyrn

11am - 3pm

Tach 14eg

Siopa’n Bangor ac ymweliad ag Amgueddfa a chaffi Storiel

Bangor

11am - 3pm

Tach 21ain

Perfformiad prynhawn, Tonic—Elin Fflur ( telir cost mynediad)

Galeri, Caernarfon

1.30pm - 4pm

Tach 28ain

Canolfan Arddio, siop a chinio cynnes Frongoch (telir cost cinio poeth i’r 13 cyntaf)

Frongoch

11am - 2pm

Rhag 5ed

Siopa  a  phaned

Porthmadog

11am - 3pm

Rhag 12fed

Cinio Nadolig ( 3 cwrs )  £10 y pen

Cartref Bontnewydd

11:30am - 2pm

Rhag 19eg

Perfformiad prynhawn, Tonic - Rhys Meirion  ( telir pris mynediad)Z

Galeri, Caernarfon

1:30pm - 4pm

 

 

 

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle ar gyfer un o’r gweithgareddau, ffoniwch 01758 721 777 neu e-bostiwch oddrwsiddrws@hotmail.co.uk

 

LLUN: Cynllun 'O Ddrws i ddrws' ym Mhen Llŷn