Diwrnod Drysau Agored yn Storiel, Bangor

Dyddiad: 18/09/2018

Ar Sadwrn 22 Medi bydd Storiel, Bangor yn cynnig diwrnod agored llawn a difyr.

Fel rhan o Ŵyl Drysau Agored eleni, mae Storiel yn gweithio gyda Phrosiect Llongau-U 1914-1918. Mae yna gyfle i'r cyhoedd i rannu eu hanesion ac i fynychu darlith sydd wedi'i threfnu yn arbennig gan Gyfeillion Storiel mewn perthynas â’r Prosiect diddorol yma.

Bydd Dr Rita Singer, Swyddog Ymgysylltu Cymunedol y Prosiect, ar gael rhwng 10:30 a 12:30 i drafod eich storiâu ac yna rhwng 13:00 a 14:00 i sôn fwy am y prosiect a'u canfodiadau. Mae arddangosfa Prosiect Llongau-U i'w gweld yn Storiel hyd 6ed Hydref 2018.

Yn ogystal â hyn, bydd arddangosfa Gwrthryfel Beca, Peter a Paul Davies yn cael ei lansio rhwng 2.00- 4.00yp. Hefyd am un dydd yn unig fydd gwaith ychwanegol gan Peter Davies, Paul Davies, Iwan Bala, Ivor Davies, Sara Rhoslyn Moore a Pete Telfer i’w gweld gyda sgwrs gan yr artistiaid 11.30-12.30.

Agorir yr arddangosfa yn swyddogol gan Ivor Davies am 2.30yp. Bydd arddangosfa Gwrthryfel Beca yn parhau hyd 5 Ionawr.