Storiel - Arddangosfa Cysgodion y Paith - Patagonia

Dyddiad: 22/09/2017
STORIEL PATAGONIA

Mae arddangosfa sy’n cynnwys darluniau a thecstiliau gwreiddiol gan Cefyn Burgess i’w gweld yn Storiel tan 7 Hydref 2017.

Y cysyniad o berthyn ydi prif thema’r arddangosfa; dwy wlad sydd yn rhannu’r un gwreiddiau, yr un hanes a’r un diwylliant. Dyma pam mae Cefyn yn teimlo Patagonia wedi ennill lle blaenllaw iawn yng nghalonnau’r Cymry.

Brodor o Fethesda ydi Cefyn Burgess yn wreiddiol. Graddiodd o Fanceinion gyda BA mewn tecstilau wedi’u gwehyddu ac MA mewn tecstilau, cyn mynd yn ei flaen i ennill lle fel y gwehydd cyntaf swyddogol Paradise Mill Silk Museum yn Macclesfield.

Wrth ddisgrifio arddangosfa ‘Cysgod y Paith’, meddai: “Mae’n gorff o waith sydd yn cynnwys delweddau o’r eiliadau arbennig y lwyddais i’w dal wrth ymweld â Phatagonia.”

“Dwi’n gobeithio fod y gwaith yn cyfleu swyn ac unigrwydd y capeli ar daith diwrnod mewn car gyda Luned Gonzalez. Croeso pobl y Mapuche i’w gweithdai gwehyddu a’r sgiliau crefft yn yr Escuela Municipal de Artesanias, ac arogl melys lanolin yn y ffatri wlân gyda Billy Hughes yn Nhrelew.”

Mae golygfeydd, seiniau ac aroglau Patagonia wedi ysbrydoli Burgess i greu, “cwilt o brofiadau a delweddau cofiadwy”.

Bydd y gwaith i’w weld yn Storiel tan 7 Hydref. Mae Storiel ar agor o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn o 11yb tan 5yp.