Hybu cynlluniau diogelwch ffyrdd yng Ngwynedd

Dyddiad: 19/09/2017
pass plus

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithio efo Clwb Pêl Droed Dinas Bangor er mwyn hyrwyddo dau gynllun gwerthfawr sydd ar gael i drigolion y sir sef “Pass Plus Cymru” a “Byw yn Dda Gyrru’n Dda”. 

Nod cynllun “Pass Plus Cymru”, sy’n agored i yrwyr ifanc rhwng 17 a 25 oed ac sydd wedi pasio’u prawf gyrru, ydi sicrhau rhagor o sgiliau a phrofiad gyrru iddynt er mwyn ceisio lleihau’r risg iddynt fod ynghlwm a damweiniau ffyrdd.

Mae’r cynllun “Byw yn Dda Gyrru’n Dda” wedi ei anelu at yrwyr 65+. Mae’n  gyfle i unigolion fynd allan gyda hyfforddwr gyrru cymwys yn eu car eu hunain am daith fer, ar ffyrdd cyfarwydd, er mwyn cael awgrymiadau a chyngor am unrhyw fater sydd yn achosi pryder iddynt wrth ddreifio.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch gydag Uned Diogelwch Ffyrdd Cyngor Gwynedd ar 01286 679439 neu 01286 679414.