Cyngor yn Llongyfarch Tîm 'Falcon Force' Ysgol Brynrefail

Dyddiad: 27/09/2017
'Falcon Force' Brynrefail (2)

Mae Cyngor Gwynedd wedi llongyfarch tîm o ddisgyblion o Ysgol Brynrefail sydd wedi ennill lle yn cynrychioli Cymru mewn ras ceir rhyngwladol model Fformiwla Un ar gyfer ysgolion ym Malaysia. Y disgyblion ydi Beca Jones, Anna Thomas, Jessica Pritchard, Tesni Smith, Eleanor Edwards-Jones ac Elin Worth sy’n astudio TGAU Dylunio a Thechnoleg a Gwyddoniaeth yn Ysgol Brynrefail. Gydag ychydig o gymorth gan Mr Paul Griffiths, mae’r merched wedi bod yn brysur iawn yn dylunio’r car rasio yn eu hamser cinio a gwersi eraill.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Addysg: - “Mae’r merched wedi gwneud yn rhagorol i ennill eu lle ym Malaysia ac i gynrychioli Cymru yno. Dwi’n siŵr fod pawb yn Ysgol Brynrefail yn ymfalchïo yn eu llwyddiant. Dymunaf bob lwc iddynt ym Malaysia.

“Rydan ni’n clywed yn aml nad ydi pobl ifanc yn cymryd diddordeb mewn gwyddoniaeth a dylunio. Mae llwyddiannau'r tîm o Ysgol Brynrefail yn dangos fod gan ein pobl ifanc y doniau a’u bod yn gallu cystadlu gyda’r goreuon o bob cwr o’r byd. Diolchwn i’r merched am eu gwaith caled, ac i Ysgol Brynrefail am gefnogi eu hymdrechion.”

Enillodd tîm ‘Falcon Force’ y rownd gyntaf a gynhaliwyd yn Venue Cymru, Llandudno, cyn mynd ymlaen i ennill yr ail rownd yn Silverstone - lle adnabyddus iawn ym myd rasio moduron. Yn ogystal â hyn, fe enwebwyd y merched ar gyfer y wobr ‘Merched mewn Chwaraeon Modur’ am gynllunio'r car model Fformiwla Un cyflymaf yng Nghymru.

Yn sicr mae yna lawer o waith paratoi a meddwl wedi mynd i’r gwaith. Roedd yn rhaid i’r merched baratoi portffolio peirianneg, rhoi cyflwyniad llafar, gwneud prawf craffu a chwilio am noddwyr i’w hariannu. Ar ôl hyn, cafwyd ras ar drac 20 medr yn erbyn cystadleuwyr eraill, gyda’r ceir model yn cael eu pweru gan ganister nwy.

Llwyddont i fynd â’r tîm i Malaysia, ac maent yno am wythnos yn cystadlu yn erbyn 50 o dimau eraill o bob cwr o’r byd.

Mae llwyddiant y tîm yn tanlinellu’r gwaith sy’n cael ei gyflawni i amlygu pwysigrwydd o gyfleon gyrfaol posib ym meysydd STEM – gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathamateg – ar gyfer genethod a bechgyn o oed cynradd i fyny.

Gallwch ddilyn y diweddaraf am gampau’r tîm o Ysgol Brynrefail ar Twitter: @falconforce2017.